OPINIOJ PRI "VOJAĜO EN ESPERANTO-LANDO"

 

"Vojaĝo en Esperanto-lando" jam rikoltis multajn laŭdojn kaj pro tio ni ne simple aldoniĝos al la vico de la laŭdantoj. La plej interesa eldiro, kiun mi aŭdis, estas: "Ĉi tiu libro similas normalan libron por lerni fremdajn lingvojn." Alivorte grafike kaj ĝeneralaspekte ĝi ne multe diferencas de la lernolibroj pri la angla, kiujn oni trovas en la nuntempaj lernejoj. Kaj jam tio estus granda merito... Sed la vera atuto de ĉi tiu libro estas, laŭ mi, ĝia enhavo. En 26 plaĉaj lecionoj ĝi sukcesas prezenti la landon Esperantujo, ties rolantojn kaj ties kulturon... Mi ne havas sufiĉe fortajn vortojn por rekomendi ĝian uzon...  (Renato Corsetti, eksa Prezidanto kaj nuna komitatano de UEA, sekretario de la Akademio de Esperanto, aŭtoro de lernolibroj ITALIO)

 

Mi metis la libron sur la legobreton por iam trarigardi kun miaj infanoj, kiuj tiamaniere povos kleriĝi pri la Esperanto-kulturo, por ili ankoraŭ preskaŭ nekonata. (Mark Fettes, Prezidanto de UEAKANADO)

 

La publiko bonege scias, ke temas pri ege grava kaj influhava lernolibro... La libro estas mondfama lernilo, kaj al neniu plu necesas diri, ke ĝi estas utilega. (Probal Dasgupta, eksa Prezidanto de UEA, vicprezidanto de la Akademio de Esperanto – HINDIO/BARATO)

 

Kompreneble, ni havas “Vojaĝo”-n; eĉ plurajn! (Martin Schaeffer, Ĝenerala Sekretario de UEA GERMANIO-MEKSIKO)

 

Konkrete mia rolo estis fosi en la fotoarkivo de la CO kaj en malnovaj revuoj kaj libroj por trovi fotojn k.a. ilustraĵojn. La libro estas abunde ilustrita kaj fakte ne ekzistas alia libro por simila celo, kiu povas rivali kun ĝi. Mi estas tre kontenta pri la dezajno de Francisco... Tamen, la plej grandaj meritoj kaj laŭdoj apartenas al vi... "Vojaĝo en Esperanto-lando" estas la plej populara Esperanto-libro de tiu ĉi jarmilo. (Osmo Buller, Ĝenerala Direktoro de UEA, eldoninto kaj ilustra redaktoro de "Vojaĝo en Esperanto-lando" FINNLANDO-NEDERLANDO)

 

"Vojaĝo en Esperanto-lando" estas certe la plej riĉe ilustrita originala libro en nia eldonhistorio. (Trevor Steele, eksa Ĝenerala Direktoro de UEA, eksa membro de la Akademio de Esperanto, verkisto, eldoninto de "Vojaĝo en Esperanto-lando" – AŬSTRALIO)

 

La plej populara Esperanta libro de la lastaj jaroj, "Vojaĝo en Esperanto-lando" de Boris Kolker, estis la pinta furoraĵo ankaŭ en la kongresa libroservo de la 90-a UK en Vilno, kie ĝia ĵus aperinta tria eldono vendiĝis en 96 ekzempleroj. (Gazetaraj Komunikoj de UEA N-ro 216 - 2005-10-05)

 

Kiel ĉiujare ekde 2002, "Vojaĝo en Esperanto-lando", perfektiga lernolibro de Esperanto kaj gvidlibro pri la Esperanta kulturo, estis la plej multe vendita titolo en la Libroservo de UEA en 2005. Kvankam tiu verko de Boris Kolker fariĝis denove aĉetebla nur en julio, kiam aperis ĝia tria eldono, en duona jaro ĝi estis vendita en 440 ekzempleroj. Plejparte la Libroservo vendis ĝin al aliaj libroservoj, kursgvidantoj k.a. kvantaj aĉetantoj. (Gazetaraj Komunikoj de UEA N-ro 228 - 2006-03-11)

 

Per "Vojaĝo en Esperanto-lando" akademiano Boris Kolker fariĝis ĉampiono de la Esperanta libromerkato ankaŭ en la jaro 2007. Lia perfektiga kurso, kiu samtempe estas enkonduko en la Esperanto-kulturon, gajnis la unuan lokon jam en la sesa sinsekva jaro, kio ne sukcesis al alia libro dum tiuj pli ol 30 jaroj, dum kiuj la Libroservo de UEA aperigis furorlistojn de siaj vendoj. Ekde 2002 vendiĝis 2568 ekz. de la libro de Kolker; el ili 295 pasintjare.  (Gazetaraj Komunikoj de UEA N-ro 283 2008-02-25)

 

Vojaĝo en Esperanto-lando de Boris Kolker okupis la unuan lokon en la furorlistoj de la Libroservo de UEA dum pluraj jaroj ekde la apero de ĝia reviziita kaj abunde ilustrita dua eldono en 2002. Ne mirinde, ke kun 3127 ekzempleroj tiu perfektiga kurso de Esperanto kaj gvidlibro pri la Esperanto-kulturofariĝis la ĉampiono de la tuta jardeko 2001-2010. (Revuo ESPERANTO, n-ro 1253 (12), Decembro 2011)

 

Mi estas leganta vian libron "Vojaĝo en Esperanto-lando" kaj mi admiras ĝin multe. (Joseph Skibell, konata usona anglalingva verkisto – USONO

 

Dankon pro la ĝisdatigo pri "Vojaĝo". Bele, ke ĝi tiel bone vendiĝas. (Humphrey Tonkin, membro de la Honora Patrona Komitato de UEA, eksa Prezidanto de UEA, membro de la Akademio de Esperanto – USONO

 

En nia urbo, esperantistoj kunvenas ĉiumarde vespere (19:00-21:00) kaj legas vian libron...  La libro estas bona referencaĵo por prepari sin al la meznivela internacia ekzameno de ILEI/UEA. (LEE Chong-Yeong, eksa Prezidanto de UEA KOREIO)

 

Mi deziras al ĉiuj legantoj kaj studantoj agrablan vojaĝon en nia mirinda Esperantujo kun la kompetenta ĉiĉerono, Boris Kolker. (Kep Enderby, membro de la Honora Patrona Komitato de UEA, eksa Prezidanto de UEA AŬSTRALIO)

 

Mi nun ankoraŭ kun pli da vervo informos pri via libro. (Gregoire Maertens, honora membro de UEA, eksa Prezidanto de UEA BELGIO)

 

Certe vi fieras havi recenzon tiel pozitivan kiel ĝi aperis en “Sennaciulo”, revuo de mia asocio SAT. Amiko Johan' Luko estas tre bona recenzanto kiu tre serioze faras la laboron. Mi pensas ke tio estas grava scio, ke kompetentulo kiel li, tiel favore parolas pri via verko. (Jakvo Schram, eksa Prezidanto de SAT – BELGIO)

 

Mi vere gratulas vin por tia granda faro! Mi ĝojos en Fortalezo iri al la lanĉo de via libro kaj tuj aĉeti miajn tri ekzemplerojn. (Geraldo Mattos, eksa Prezidanto de la Akademio de Esperanto, poeto, aŭtoro de lernolibro BRAZILO)

 

Gratulon pro la plenumita laboro. Vi apartenas al agantoj kaj kreantoj kiuj certigas pluvivon de Esperanto... Via "Vojaĝo en Esperanto-lando" estas ĉiam multflanke inspira por mi. (Radojica Petrović, eksa Prezidanto de ILEI SERBIO)

 

Via libro Vojaĝo en Esperanto-landoestas ĝis nun ne anstataŭigebla. (Bardhyl SelimiALBANIO)

Mi tre esperas, ke en la sekva jaro ni kalkulos je vi en la ILEI-Konferenco. Mi volonte enmetos en la programon ion por ke vi traktu pri via libro, kiu tiom sukcesa estas. (Atilio Orellana Rojas, eksa sekretario de ILEI – ARGENTINO-NEDERLANDO)

 

Volonte mi rekomendos vian libron “Vojaĝo en Esperanto-lando” al la kursfinintoj de nia reta kurso, kaj ankaŭ al miaj lernantoj en klasĉambroj. Mi konsideras, ke  “Vojaĝo en Esperanto-lando” estas bonega libro por progresantoj. (Marcelo CasartelliARGENTINO)

 

Ĉiun tagon mi pli kaj pli certiĝas, ke via projekto pri plibonigado de nia lingvoregado pere de “Vojaĝo..” estas ege valora. Mi mem, post ne multaj rondo-kunvenoj, uzas “Vojaĝo”-n kiel fonton por nia progreso. Ĝi estas eksterordinare bona ilo. Ĉiuj argentinanoj bone scias pri ĝia kvalito. Dankon pro ĉio!!! (Alcides WentinckARGENTINO)

 

Gratulon pro la sukceso de via libro “Vojaĝo en Esperanto-lando”! Mi volas rakonti al vi, ke dum nia lasta jara asembleo de AEL (Argentina E-Ligo) estis multe komentata kaj laŭdata la foto en la komenco de la leciono 9-a, paĝo 89, kie aperas la prezidanto de nia Ligo, Ruben Diaconu. Ni estas kontentaj, ke almenaŭ unufoje nia lando estas menciita en la libro. (Roberto SartorARGENTINO)

 

Ankaŭ ni jam havas la belan eblecon konatiĝi kun via nova libro... Via verko vere estas fundamenta kaj serioza laboro, inda esti tradukita al aliaj lingvoj kaj daŭre servi al la homaro... Kaj por mi estis granda ĝojo renkontiĝi kun vi en Vilno kaj aŭskulti vian prezentadon de la fama lernolibro. Mi uzas la eblecon por ankoraŭ foje gratuli vin kaj sciigi, ke ni atendas de vi novajn interesajn librojn! (Karine ArakelyanARMENIO)

 

Mi ŝatas vian libron klaj volonte tempo de tempo foliumas ĝin, ĉiufoje trovante ion novan. (Araksja-Inna Elbakjan ARMENIO)

 

La libro estas nedika, sed neordinare peza (duonkilograma!), ĉar presita sur altkvalita papero. Ampleksa kolekto de bildoj pri lokoj, homoj kaj libroj de Esperanto-lando kontribuas al la unikeco de tiu lernolibro-gvidlibro. Salutinda verko, kiu abunde plenumas la promeson de sia subtitolo: "Perfektiga kurso de Esperanto kaj Gvidlibro pri la Esperanta kulturo". (Donald Broadribb, honora membro de UEA, eksa membro de la Akademio de Esperanto AŬSTRALIO)

 

Per ĉi tiu libro eĉ la plej izolita esperantisto povas ĝui la internacian amikecon de Esperantujo... Mi donacis mian malnovan ekzempleron de “Vojaĝo” al malriĉa junulo en Vjetnamio. Li lernis Esperanton mem kaj estis la sola esperantisto en sia urbo, kiam mi vizitis lin en 2004. (Debra McCarney AŬSTRALIO-BRITIO)

 

Via libro fariĝis studobjekto de nia grupo ĉi tie en Melburno. (Franciska Toubale AŬSTRALIO)

 

Mi legis pri via granda sukceso en Vilno ĉi-jare, kaj memoras la aperon de la dua eldono de “Vojaĝo” en Fortalezo. Mi ankoraŭ havas mian subskribitan ekzempleron. (Hazel Green AŬSTRALIO)

 

Via libro estas tre grava por ni, kaj mi volas certiĝi, ke nia Libroservo daŭre kapablos havi ĝin en nia katalogo - precipe nun, okaze de la enkonduko de via kurso kiel unu el niaj oficialaj korespondaj kursoj! Mi mem jam havas mian propran ekzempleron de "Vojaĝo". Mi kontaktas vin, ĉar tre plaĉus al ni oferti "Vojaĝo en Esperanto-lando" (kaj iun ajn alian eldonaĵon vian) al niaj klientoj. (Igor de Oliveira Couto AŬSTRALIO)

 

La libroperanto Nicole Else vendis multajn ekzemplerojn de "Vojaĝo en Esperanto-lando" kaj devis mendi pli de UEA. La antaŭa prezidanto de la Esperanto Federacio de NovSudKimrujo ege ŝatis ĝin kaj proponis ĝin al la novaj lernantoj. (Margaret Chaldedott AŬSTRALIO)

 

En Sydney, tuj post la 19-a Aŭstralia Somerlernejo de Esperanto, okazinta en Melbourne, mia edzino kaj mi aĉetis vian bonegan libron. Gratulon pro via ĝuinda legaĵo. Ni nur laŭdas vian verkon, inkluzive la kovrilon. (Paulo kaj Velanta DesaillyAŬSTRALIO-ĈINIO)

 

Ĉu vere ekzistas homoj, kiuj ankoraŭ ne havas “Vojaĝo en Esperanto-lando”? Mi ne apartenas al tiuj, mi havas! … Gratulojn pro noveldoni vian - kiel mi ĵus eksciis - ege sukcesan verkon. Kaj gratulojn pro la statistiko, kiun mi kontrolis - ne pro malfidemo, sed pro scivolemo. Postlasi “Pasporta servo”-n en la sumo de la vendoj estas kvazaŭ akrobataĵo. (Christian Cimpa, Internacia Esperanto-Muzeo – AŬSTRIO).

 

Surprizas la varieco de la elektitaj tekstoj – bona enkonduko en la Esperantan kulturon. Estis ĉarma ideo de la kompilinto skribi komentojn kiel anoncojn por fikcia Esperanto-klubo. La libro taŭgas kaj por unuopa legado, kaj kiel bazo por kurso de progresintoj (la uzantoj jam regu la gramatikon kaj bazan vortprovizon). Evitante tro da neologismoj, ĝi konsiderinde pligrandigas la vortprovizon de la leganto. Se oni volas distriĝi, sufiĉas legi la tekstojn kaj la komentojn. Sed se oni volas vere lerni multon pri la Esperanto-kulturo, necesas legi ĉiujn notojn. (Helga Farukuoye AŬSTRIO)

 

Pro alrigardo de la libro mi fariĝis scivolema kaj trafoliumis ĝin. Poste mi decidis aĉeti ĝin kaj mi legadas ĉapitron post ĉapitro. Multe estas en ĝi, kion mi jam forgesis, sed ankaŭ kion mi ne konis. Dankon pro via verkado! (Leopold PatekAŬSTRIO)

 

Se efektive Angela Tellier kaj Den Drown komencis verki por “Monato” danke al via kurso, mi silentu kaj nur danku kaj gratulu vin! (Paul Peeraerts, redakcia sekretario de la gazeto “Monato BELGIO}

 

"Vojaĝo en Esperanto-lando" estas, laŭ mi, unu el la plej allogaj kaj interesaj libroj dum la lastaj periodoj. (Marcel Delforge BELGIO)

 

Gratulojn pro tiu sukceso! Kelkajn ekzemplerojn de via libro jam mendis la loka e-grupo. (Germain Pirlot BELGIO)

 

Mi ege ŝatas la libron, sed opinias, ke la kovrilo ne estas sufiĉe bela. (Dafydd ap Fergus BELGIO)

 

Por mia konversacia rondo kun progresintoj mi uzas vian libron. Tre bona materialo por lingvoanalizo kaj diskutoj. (Iwona KociebaBELGIO)

 

Tre bona ekzercaro, tute en la linio de “Vojaĝo en Esperanto-lando”. Estas programo por tuta jaro. (Alain DelmotteBELGIO)

 

Lernolibro "Vojaĝo en Esperanto-lando" havas, minimume, unu gravan kaj nedisputeblan avantaĝon. Tio estas granda, eĉ grandega por mi persone, kolekto de diversĝenraj tekstoj, originalaj kaj tradukitaj, klasikaj kaj modernaj... Mi devos denove militservi unu monaton. Mi nepre kunprenos tiun lernolibron kaj dum libera tempo ĝin tralegos. Foje "Vojaĝo" jam helpis al mi elteni malfacilaĵojn de la armea servo. (Igor SafonovBELORUSIO)

 

Jes, mi havas la libron! Bele kaj facile verkita ĝi estas! Kaj mi kiel meznivelulo multe ellernis el ĝi! Mi dankegas Vin! (Merzin Vejo - BOSNIO KAJ HERCEGOVINO)

 

Ankaŭ mi volas “ricevi propran pecon da tero sur la plej alta monto de tiu lando - Verda Parnaso”, kiel vi mem diras en la antaŭparolo de via kurso. (Eni Alvim de OliveiraBRAZILO)

 

Kiel nuna studanto de "Vojaĝo en Esperanto-lando" mi povas aserti, ke tiu lernolibro estas ne nur ege bona, sed tre efika. Ĝia nomo estas perfekte taŭga, ĉar "vojaĝo" ebligas renkontojn kaj konatiĝon kun novaj "pejzaĝoj" ktp. Kaj tion oni certe trovas per ĝi. Tiu lernolibro estas moderna, ĉar ĝi traktas la lingvon ne nur kiel gramatikaĵon. Lingvoj, antaŭ ĉio, estas tekstoj, kaj ili abundas tie. Cetere, ĝi skribigas la gelernantojn per siaj interesaj kaj variaj ekzercoj. Kaj fine, se vi studos la kurson gvidata de ĝia kreinto, Boris Kolker, vi havos raran oportunon konatiĝi kun amema kaj kompetenta esperantisto, kiu, akurate k atenteme, korektas viajn lecionojn kaj respondas viajn dubojn. Vi, kiu ankoraŭ ne bone regas E-on kaj kiu ne konas ĝian riĉan literaturon, ne dubu antaŭ tiu ĉi unika oportuno fariĝi nia kunvojaĝanto. (Jader Rodrigues da Silva BRAZILO)

 

Ni simple estas ravitaj pri la riĉeco de via libro, kie vi kapablas kunigi en 300 paĝoj la plej signifajn faktojn de nia vasta kulturkoncepto. Ĉar mi esperantumas de pli ol 50 jaroj, unue en Berlino, poste en Torino kaj nun en Brazilo, sen konsideri la internacian vivon en pli ol 30 UK-oj, mi vere rekonas mian vivon de esperantistino en via libro. (Ursula Grattapaglia, honora membro de UEA BRAZILO)

 

Antaŭe, mi verkis neniom. Estis vera psika traŭmo, kvazaŭ tragedio mem. Neverki absolute vundadis mian memamon. Hodiaŭ, la afero ege ŝanĝiĝis. Mi jam sufiĉe verkas por materialigi miajn pensojn. La simpleco de Esperanto, la profundeco de "Vojaĝo en Esperanto-lando" kaj la senlima sindediĉo de nia profesoro Boris Kolker sekurece kondukis min ĝis akcepteblaj kondiĉoj por verki. Ververe, estos mia granda revo realigita. (Oswaldo Cabral Franco BRAZILO)

 

Via libro ne estas bona. Ĝi estas boneeeega! Tamen ĝia prezo estas iom alta por la brazilanoj... Gratulegon pro la sukceso de via lernolibro kaj pro la baldaŭ aperonta nova eldono. Vi ja meritas tion, ĉar via lernolibro estas sendube altkvalita didaktika verko! (Aloisio Sartorato BRAZILO)

 

Kiel simpla, senmerita brazilano, mi kore salutas kaj gratulas vin pro tutmonde laŭdata verko, elĉerpita en la libroservo de la kongreso. Mi tuj mendos mian ekzempleron al la libroservo de BEL, antaŭ ol ĝi elĉerpiĝos en la tuta mondo! Mi esperas, ke vi denove vizitos nin en Brazilo, kun via entuziasmo kaj simpatio. (Paulo Sergio Viana BRAZILO)

 

D-ro Boris Kolker estas ne nur instruisto de la kurso. Li estas ankaŭ nia ĉiĉerono, kiu pacience kaj ĝentile kondukas nin al niaj malkovroj dum la kurso, montrante al ni ĉiuj lokojn kaj historiaĵojn de la mirinda Esperanto-lando, kiujn nur veraj esperantistoj povas koni... La tuta kurso por mi estis plezurega, kaj mi rimarkas, ke mi multe progresis en mia studado dum la kurso. Mi kreskis esperante!  ;-) (Adriana de Oliveira Pavani  BRAZILO)

 

Refojan gratulon pro la mirinda libro!... Ni uzas ĝin nuntempe en niaj vesperkunsidoj de la universitata grupo. (Jimes Vasco MilanezBRAZILO)

 

Antaŭ kvin jaroj, kiam la “Vojaĝo” tiutempe ankoraŭ ne estis libroforme, sed komputile, mi fariĝis la dua vojaĝanto. Karese mi rememoras la ĉiĉeronon Boris Kolker kiu diligente stimulis mian perfektigan lernadon de la lingvo pere de tiu mirinda verko... Jen mi sendas la informon de Eldonejo Lorenz pri lanĉo de ankaŭ mia libro "Mi eksterkorpe". Mi dankas vian instruadon pere de “Vojaĝo en Esperanto-lando”, ĉar sen ĝi mi ne sukcesus esprimi miajn ideojn kaj sentojn. Dio benu vin! (Marsja SoaresBRAZILO)

 

En Societo Esperantista de Minas Gerais ni jam uzas la libron "Vojaĝo en Esperanto-lando" por niaj superaj studoj, kaj ĝi plaĉas al ĉiuj. Ni restas dankaj al vi kaj deziras ke via poresperanta laboro estu konstanta fonto de inspiro al ĉiuj. (Said AlbuquerqueBRAZILO)

 

Zorge elektita materialo, kiu per specimenoj enkondukas progresanton al bunta E-kulturo. Leginda eĉ de pli-ol-progresanto!... Ĝi vere memorigas min pri la modernaj kaj profesiaj lernolibroj, kiujn mi havis por la franca aŭ la germana. Sed kulture ĝi estas multe pli densa, laŭ mia sento. (James Rezende Piton BRAZILO)

 

Bonega libro! Kaj ankaŭ bonege estas vojaĝi kun Boris en lia per-interreta-kurso. (Luiz VencioBRAZILO)

 

Verdire "Vojaĝo en Esperanto-lando" estas la plej riĉe ilustrita, kompetenta, riĉenhava, kultura lernolibro, kiun mi enmane posedis. Pere de ĝi mi pligrandigis mian stokon de vortkonstruoj kaj mian parolkapablon. Dankon, S-ro Boris Kolker. ... Verŝajne al mi "Vojaĝo en Esperanto-lando" estas la plej efika kaj utila gvidlibro pri la Esperanta kulturo. Ĝi estas originala lernolibro kaj la vojaĝantoj ne bezonas pasportojn kaj vizojn por la vojaĝo. Pere de tiu libro vi povas libere vojaĝi el lando en landon sen ia ajn kosto. (Lucia MarderBRAZILO)

 

Tiu bonega rakonto kaj multaj aliaj estas en la kurso de la rusa veterano Boris Kolker. Mi arde rekomendas lian kurson al tiuj, kiuj jam bone scias E-on, kaj volas progresi. Ĝi estas kurso altkvalita. (Cicero SoaresBRAZILO)

 

Mi gratulas vin pro tiel granda famo, akirita de “Vojaĝo en Esperanto-lando”. Mi aĉetis la duan eldonon, kaj tre impresis min la kvalito de la papero, uzita en la libro. (Helio BrilhanteBRAZILO)

 

En nia loka klubo, ni uzas “VOJAĜO EN ESPERANTO-LANDO” por antaŭenpuŝi la Esperantan regon de la movadgvidantoj. Do, estas motivo de fiero por mi kontakti vin. (Jason Gonçalves de Lima BRAZILO)

 

Ni jam ricevis vian libron. Ĝi tre impresis min. Ne nur pri la kvalito de la  eldonaĵo, sed precipe pri la valoro de ties enhavo... Nu, mi jam komencis legi (aŭ prefere mi diru "gustumi") ĝin kaj baldaŭ vi ricevos la unuajn lecionojn. (Vanderlei MirandaBRAZILO)

 

Krom la grandega “vojaĝo”, kiun mi faris apud vi, mi plialtigis mian Esperantan nivelon, mi multe lernis pri monda kulturo kaj plenumis mian revon, kiu estis ekkoni vin persone. Hodiaŭ mi gardas sur mia breto mian trofeon: "Vojaĝo en Esperanto-lando" kun via ĉarma dediĉo. (Aparecida Ruiz TagliariBRAZILO)

 

La metodo de la gvidanto Boris Kolker estas perfekta: li uzas klarigojn laŭbezone, ne perdas tempon pri aferoj, kiujn vi jam scias. Sed ankaŭ indas mencii, ke dum la “vojaĝo”, eĉ se vi ne emas verki, vi ŝanĝiĝos kaj fariĝos verkisto. Pro tio kaj multo alia, mi rekomendas la kurson al tiuj, kiuj ŝatas amuze lerni Esperanton. (Gloria GalliBRAZILO)

 

Mi estas “vojaĝantino”, gvidata de mia kara ĉiĉerono Boris. Mi konatiĝis kun selektitaj tekstoj kaj poeziaĵoj, literaturaj juveloj la plej valoraj, kiuj elstarigas Esperanton kiel Literaturan Lingvon kaj la aŭtoron kiel lingviston kaj literaturiston. “Vojaĝi” por mi estas rafinita ĝuo, mi sentas min tuŝita en miaj plej profundaj sentoj homaj kaj artaj. La prezento de la gramatiko fariĝas per ekzercoj, kapablaj tre agrable trejni kaj fiksi al ni la konataĵojn. Ne mankas prezento de la Esperanta Historio, ties gravaj okazintaĵoj kaj roluloj; evidentiĝas, ke Esperanto jam havas siajn heroojn kaj martirojn, krom siajn literaturistojn la plej altnivelajn, kio kreskigas al ni amon kaj respekton por la Internacia Lingvo. Rekomendinda, ĝuinda “vojaĝo”, ĉi tiu! Des pli nun, prezentita bildkolore en la ĵus lanĉita libro, kun grafikaj elstarigoj, atentovekaj al la plej gravaj eroj. Gratulon, kara Boris! (Neusa Priscotin Mendes MiMa)BRAZILO)

 

Jam delonge, de kiam mi zorgas pri la Libroservo de BEL (Brazila Esperanto-Ligo), mi ĉiam disponigis vian libron al la brazilanoj. Via bela libro riĉigas nian 2500-titolan libroliston. (Francisco Mattos de OliveiraBRAZILO)

 

Mi konatiĝis kun “Vojaĝo en Esperanto-lando” pere de Interreto. Mi serĉadis lernolibron, kiu helpos min plibonigi miajn Esperantajn konojn, kaj trovis ne nur tion, sed ankaŭ la plej agrablan kaj taŭgan kurson, per kiu la aŭtoro sukcesas instigi la kreivecon de la lernantoj kaj stimuli ties interesiĝon pri la Esperanta kulturo.  Plej ĵuse mi akiris la trian eldonon reviziitan de tiu libro-kurso, kiu estas la plej kompleta vojaĝo tra Esperantujo kaj kies enhavo pravigas ĉion jam diritan pri la du antaŭaj eldonoj kaj la aŭtoro, Boris Kolker, al kiu la Esperanta komunumo dankas pro lia sindonema laboro por la lingvo internacia. (Arnaldo Ribeiro da SilvaBRAZILO)

 

Malgraŭ tio, ke mi trastudis nur la unuan duonon de “Vojaĝo en Esperanto-lando” de Boris Kolker, mi jam tre multe profitis de ĝi. Estas tre interese kaj utile eĉ simple tralegi la libron. Sed por lerni pri la Esperanta kulturo, mirinde plialtigi sian lingvan kompetentecon, estas grave ankaŭ plenumi tre atente ĉiujn ekzercojn, prefere sub gvido de la verkinto. "Vojaĝo" estas la plej bona perfektiga kurso pri Esperanto! (Allan LemosBRAZILO)

 

Vojaĝo en Esperanto-lando” estas la nuntempa Fundamenta Krestomatio... Legema kaj eĉ verkema estos vi post tiu agrabla sperto, akirita sub gvido de profesoro Boris Kolker, per “Vojaĝo en Esperanto-lando”. (Evandro Gouvea BRAZILO)

 

Mi havas vian libron, kaj mi pensas, ke ĝi estas unu el la plej kreivaj por daŭrigantoj en la lingvo. Vi povas kalkuli je mi por disvastigi vian libron! Mi relegos ĝin kaj eble eĉ aaĉetos plian, por donaci al amikoj... Mi ege ŝatas ĝin! (Emerson WerneckBRAZILO)

 

Mi akiris vian libron. Ĝi estas vere profesia libro, sub ĉiuj aspektoj. Gratulon! (Fabricio Valle, redaktoro de la revuo Esperanto BRAZILO)

 

Gratulon pro la japana traduko de via bela "Vojaĝo  en  Esperanto-lando"! (Vicente Paulo WerneckBRAZILO)

 

Mi ŝategas la libron kaj la kurson kaj mi jam ekrakontas pri ili al miaj amikoj. (Alexandre PradoBRAZILO)

 

Via libro estas malsimila al ĉio jam ekzistanta en Esperantujo. Mi aĉetis mian ekzempleron antaŭ du monatoj, kaj la ĉiutaga kontakto kun ĝiaj paĝoj fakte estas mirinda vojaĝo! Mi estas antaŭeniganta mian Esperanton nuntempe pere de via “Vojaĝo”. La unua afero, kiu igis min pasiiĝi pri via “Vojaĝo en Esperanto-lando”, estis ĝuste la eltrovo de literatura specimeno kaj biografio de Vasilji Eroŝenko, kiun mi multege admiras! ... Fakte, “Vojaĝo en Esperano-lando” estas bonega lernolibro, ne nur por lernantoj, sed ja por ĉiuj esperantistoj. Kiam mi aĉetis mian ekzempleron, tuj prenis mian atenton la Esperanta literatura kolekto kaj la riĉa esperantista biografiaro. (Mirna Marino DuarteBRAZILO)

 

Mi aĉetis de BEL vian libron "Vojaĝo en Esperanto-lando" dum la Brazila Kongreso de Esperanto en Fortalezo. Mi ŝategas vian libron kaj mi jam faris la mirindan vojaĝon. Multaj brazilanoj ne scias, kia trezoro ĝi estas. (Neuza BrienzeBRAZILO)

 

Mi studis vian verkon kune kun aliaj gesamideanoj dum kelkaj monatoj en la ĉi-tiea Esperanta Asocio. Bedaŭrinde tiutempe ne eblis al la grupo daŭrigi la studadon ĝis la fino de la libro. Estis plezurigaj momentoj. Riĉa enhavo. (Ronaldo NegromonteBRAZILO)

 

"Vojaĝo" estas mirinda libro, kiun mi ĉiam uzas por perfektigi kaj mian Esperanton kaj mian konon pri ĝia komunumo, literaturo kaj historio. Mi ŝategas instruiĝi pere de la notoj finĉapitraj. Dankon kaj brakumon. (Schiavinati José AntonioBRAZILO)

 

Mi aĉetis ĉi tiun libron antaŭ 2 aŭ 3 jaroj. Ĝi estas bonega trarigardo pri la Esperanto-kulturo. Mi ne estas aktiva en la Esperanta Movado, sed mi dankas al la Internacia Lingvo mian intereson pri fremdaj lingvoj. (Fábio Lima da Silva  BRAZILO)

 

Mi havas vian libron, kiun Jair Sales donis al mi. Ĝi estas la unua en mia listo de Esperantaj libroj. Via libro estas apud mia lito kaj mi kutimas foliumi ĝin. (Filipe De Moraes PaivaBRAZILO)

 

Antaŭ kelkaj jaroj mi uzis vian libron por studi grupe kun aliaj geesperantistoj... Altkvalita libro... Gratulojn! Kaj dankon! Ĝi multe helpis al mia lernado... (Eida LimaBRAZILO)

 

Mi ĝojis ricevi ekzempleron de via libro “Vojaĝo en Esperanto-lando”. Malgraŭ tio ke mi povis dume legi nur kelkajn paĝojn, mi jam sentas, ke mia E-nivelo kreskis. :)cid:image001.gif@01CD2623.56DD7FC0 Gratulon pro la alta kaj vasta sukceso de via verko! Kia bedaŭro, ke multaj e-istoj kaj/aŭ E-lernantoj neniam legis nek legos ĝin! (Vitor Luiz AnjosBRAZILO)

 

Mi jam aĉetis vian libron, ĉar mi studas pere de ĝi perfektigan kurson ĉi tie en Rio de Janeiro, kaj mia instruisto estas en São Paulo - Brazilo. Fakte ne nur via libro, sed ankaŭ via metodika pedagogio estas interesaj. Mirinda vojaĝo! Mirinda verko! (Mariño DizBRAZILO)

 

Dankon pro via belega kaj legenda libro "Vojaĝo en Esperanto-lando". Mi kaj du geamikoj studis Esperanton per via mirinda libro. Ankaŭ mia amiko Fabio Fortes aĉetis vian libron. (Nazaré LarocaBRAZILO)

 

Mi havas vian libron, mi gratulas vin pro la belega kaj grava laboro. (Guilherme JardimBRAZILO)

 

Gravega libro por mia perfektiĝo en la lingvon Esperanto. Vera trezoro de nia tre amata lingvo! (Rogério LimaBRAZILO)

 

Mi eklegis vian libron. Kaj mi jam ŝatas ĝin. Gratulegon! Ĝi estas bonega libro! (Flávio BenícioBRAZILO)

 

Mi havas ekzempleron de tiu bonega libro. Mi estas memlernanto kaj studas Esperanton ĉefe per legado de bonaj libroj kiel “Vojaĝo” kaj per videoj en Esperanto por trejni la aŭskultadon. (Claudio AraujoBRAZILO)

 

Mi akiris vian libron en Sao Paulo, Brazilo kaj ĝi treege plaĉas al mi: bonega kaj kompleta verko. Gratulon kaj dankon. (Luis Jorge Santos MoralesBRAZILO)

Via libro estas mirindaĵo! (Luis MedeiroBRAZILO)

"Vojaĝo en Esperanto-lando" estas la plej interesa libro, kiun mi legis en Esperanto. (Sady Metzdorff - – BRAZILO)

 

Mi gardas Vian libron "Vojaĝo en Esperanto-lando", kareseme, ĉe ma koro. Ĝi estas mia ĉefa relikvo. (Alcyr Guedes de AlmeidaBRAZILO)

 

Mi havas ekzempleron de "Vojaĝo en Esperanto-lando" kaj mi ŝategas ĝin. (Raphael Vivacqua CarneiroBrazilo)

 

"Vojaĝo" okupas specialan lokon en mia bretaro. Mi jam legis/studis ĝin kaj rekomendas al ĉiu ajn, kiu deziras lerni iom pli pri la Esperantaj kulturo kaj historio. (Rogério FerreiraBRAZILO)

 

Mi legis la libron Vojaĝo en Esperanto-landode Boris Kolker. Ĝi estas tre interesa, leginda, riĉe ilustrita. Mi ne timas indiki ĝin al legemaj geesperantistoj. (Elisio RosaBRAZILO)

Ni konatiĝis antaŭ 12 jaroj en Fortalezo. Mi amas vian libron “Vojaĝo al Esperanto-lando”, (Marcos ZlóvBRAZILO)

 

Via verko estas tre leginda! Bonega trarigardo pri Esperanto! (Fábio SilvaBRAZILO)

 

Hazarde, mi vidis vian libron en la pasinta TAKE (Tutamerika Kongreso de Esperanto). Mi jam aĉetis vian libron! Treege bela laboro! (Fábio MonteiroBRAZILO)

Mi feliĉe aĉetis “Vojaĝo”-n okaze de Brazila Kongreso de Esperanto, januare-2013 per la libroservo de Brazila Esperanto-Ligo. (Angela FariaBRAZILO)

 

Gratulon, profesoro Boris! Gravega Esperanta libro! (Marcio Vieira de OliveiraBRAZILO)

 

Mi aĉetis kaj donacis al la libroservo de EASP (Esperanto-asocio de Sanpaŭlo) ses ekzemplerojn de via “Vojaĝo”, por esti vendataj favorpreze al kandidatoj al perreta studado, sub mia gvidado. Mi havas unu ekzempleron de la unua eldono kaj alian de la dua. (José Dias PintoBRAZILO)

Ho bonege! Mi jam havas vian libron kaj mi uzas ĝin por plibonigi mian nivelon, dankon. (Paulo GuedesBRAZILO)

Mi havas vian libron “Vojaĝo en Esperanto-lando”, kiun Jair Sales antaŭnelonge donis al mi. Ĝi estas la unua en mia listo de Esperantaj libroj, kaj mi legos ĝin baldaŭ. Nuntempe mi lernas la hispanan lingvon kaj legas libron de Cervantes en la hispana. Sed via libro estas apud mia lito kaj mi kutimas foliumi ĝin. (Filipe De Moraes PaivaBRAZILO)

 

Vojaĝo en Esperanto-lando” estas admirinda verko. Gratulon! (Sergio de SersankBRAZIO)

 

Mi heredis vian bonegan “Vojaĝo”-n de miaj gepatroj, temas pri la dua eldono (2002). Mi ĝin legis en 2003, post ilia forpaso. Mia 22-jara nevo nun interesiĝas pri Esperanto, do mi estis traserĉanta lernolibron por li kaj retrovis kun plezuro la “Vojaĝo”-n. Por mi, jam antaŭ multaj jaroj, ĝi rolis kiel malkovro-libro kaj lego-libro, surpriziga kaj frandinda. (Lilia LedonBRAZILO)

"Vojaĝo” fakte estas gravega verko pri la historio, kulturo kaj literaturo de Esperanto. Mi ege ŝatas la libron. Tiu mirinda verko estas nemalhabebla en la librobretaro de ĉiu esperantisto. La legado estas tre agrabla kaj, certe, ege plibonigas la konon pri diversaj aspektoj de la lingvo kaj de la movado. Certe, mi legas nun tiun belegan libron kaj sendube relegos ĝin plurfoje! Gratulon, kara Boris Kolker, pro tiel bezonata verko!" (Rodolfo GalizaBRAZILO)

Boris Kolker, antaŭa ĉefpedagogo pri Esperanto en Sovetio, nun donas al la Esperanto-mondo brilan libron, efektive unikan. Lia celo estas tutsimple konatigi al ni ĉiajn aspektojn de la movado, de la lingvo, kaj de la esperantista vivo, per elĉerpaĵoj de ĉia speco – prozaĵoj, artikoloj, poemoj, satiroj, antaŭaj kaj nuntempaj. ... Eĉ la plej eminentaj lingvistoj trovos la libron amuza, informa kaj foliuminda. Kaj sendube ankaŭ ili estos plezure surprizitaj. (Don LordBRITIO)

 

Eĉ se laŭforme la libro radikas en ioma nostalgio, laŭteme ĝi prezentas la kulturon de Esperanto tia, kia ĝi estas: vasta, varia, viva... Tamen ne nur perfektiĝemuloj vizitu la klubon. Tiuj, ekzemple, kiuj alfrontos ekzamenon de Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI), en kiu staras kutime ŝvitiga sekcio "kulturaj konoj", nun pli trankvile dormos. For la plendoj, ke malhaveblas enkonduka libro pri Esperanto-kulturo! Kaj espereble "Vojaĝo en Esperanto-lando" spronos al plia legado, al plia esplorado de la Esperanto-fenomeno. (Paul Gubbins, membro de la Akademio de Esperanto, verkisto, aŭtoro de lernolibroj BRITIO)

 

Mi ĝuis mian deĵoron en la Kongresa Libroservo, kvankam ofte mi laciĝis pro la neceso surpiede stari, kaj mi kun granda ĝojo vidis ĉiun ekzempleron de via nova eldono malaperi kun nova posedanto!... Mi intencas mem finstudi ĝin, ĉar ĝi ege plaĉas al mi, kaj mi trovas ĝin treege utila. (Angela Tellier BRITIO)

 

Mi aĉetis antaŭ kelkaj semajnoj vian elstare bonegan libron “Vojaĝo en Esperanto-lando”, kiun mi tre ĝuos uzi por la kurso. (Adrian Pilgrim BRITIO)

 

La libro estas bonega, kaj estos tre interese plibonigi mian Esperanton pere de ĝi - kaj kun via helpo! (Michael Gunton BRITIO)

 

Boris, kia efika vendisto vi estas! Mi ĝuis la reklamon eĉ pli ol la libron. (Stan Keable, Prezidanto de IKEK – BRITIO)

 

Mi jam havas la (antaŭ)lastan eldonon. Dum la UK en Roterdamo mi aĉetos pliajn ekzemplerojn. Mi ne povas pensi pri donacaĵo pli taŭga por miaj progresontaj amikoj. (Lenio Marobin BRITIO)

 

Mi gratulas vin pri la sukceso de via libro - ĝi eldoniĝis en 2002 kaj elĉerpiĝis (almenaŭ ĉe la eldonisto UEA) post du jaroj! (William WalkerBRITIO)

 

Kiel la ĉefa altgrada lernolibro en la Esperanta mondo, "Vojaĝo" estos modelo por estontaj lernolibroj. (Miland Joshi BRITIO)

 

Efektive, mi jam posedas Vojaĝo”-n kaj atingis la 4an lecionon. Mi devas agnoski, ke mi jam multe lernis pri Esperanto-lando, kvankam mi esperantistiĝis en la jaro 1967. (Ian Carter BRITIO)
 

Mi posedas ezempleron de via libro "Vojaĝo en Esperanto-lando" kaj ghi ege helpis en mia laboro en E-kursoj por progresantoj… Mi legis kun atento kaj intereso la recenzon de Luiza Carol pri "Vojaĝo en Esperanto-lando". Tre trafa, profunda kaj kompleta. Mi kredas, ke multaj personoj sentas tion, kion Luiza Carol esprimis jene: "Vojaĝo en Esperanto-lando" estas vojaĝo hejmen…  La sonigon de via libro "Vojaĝo en Esperanto-lando" ni faris iom haste kaj la rezulto ne estas sufiĉe bona, sed eble, tamen, ĝi servos al nevidantoj. Estas mi, kiu rekomendis tiun ĉi vere interesan kaj tre utilan libron al niaj nevidantaj esperantistoj. (Fani MihaylovaBULGARIO)

 

Estas prezentitaj bonegaj tekstoj de aŭtoroj, kiuj posedas propran, malsaman, sed bonan Esperanto-stilon - klasikuloj de la Esperanta literaturo. Do, en la libro la aŭtoro ne teorias pri tio, kiu estas la bona Esperanto-stilo. Li simple prezentas plurajn modelojn de tia stilo. (Petko Arnaudov, aŭtoro de lernolibro BULGARIO)

 

La libro unue impresas per tio, ke ĝi estas bele presita. La bonkvalita papero eltenas longdaŭran uzadon sen risko, ke ĝi ĉifoniĝos jam ĉe la unua legado, kiel bedaŭrinde okazas kun multaj E-eldonaĵoj. Imponas ankaŭ la centoj da ilustraĵoj... Mi sincere bondeziras al "Vojaĝo en Esperanto-lando" pliajn furorajn eldonojn! (Mariana Evlogieva BULGARIO)

 

S-ro Sauro Orsini en Belgio sendis al mi vian libron "Vojaĝo en Esperanto- lando". La libro estas tre pedagogia kaj riĉa. Mi nun lernas esperantologian kurson kaj mi partoprenos esperantologian kurson kiu okazos en Togolando. Oni jam elektis min inter tiuj kiuj respondis bone al demandoj kaj kiuj bone faris hejmtaskojn. Mi sukcesis dank'al la tralegado de via libro en kiu troviĝas multaj aferoj rilate la demandojn. (Birindwa Mushosi BURUNDO)

 

Gratulon al la plej bone vendata lernolibro ĉe UEA! Ĝi certe valoras (kaj vi meritas) tion. (Petro Chrdle ĈEĤIO)

 

En 26 lecionoj riĉe ilustritaj la libro prezentas Esperanto-kulturon kaj historion, proponas legaĵojn el la E-literaturo kaj historio. El ĉeĥaj aŭtoroj aperis poemeto de Ŝtefo Urban kaj la 25-a leciono estas enkondukita per foto pri planto de E-arbo en Znojmo en la jaro 2000. Ĉiun lecionon finas kontrol-demandoj pri la lernata temo. Multaj malmulte konataj fotoj pri Zamenhof. (Miroslav Malovec ĈEĤIO)

 

Mi certe posedas vian bonegan verkon, kiun mi aĉetis en Fortaleza kaj kiu unuapaĝe havas memorvortojn kiujn vi ĝentile tiam skribis... Gratulon pro la nova eldono de via (plenrajta) furoraĵo. (José Antonio Vergara, estrarano de UEA – ĈILIO)

 

"Vojaĝo" estas la plej elstara perfektiga kurso de Esperanto, ne nur el enhavo, ankaŭ el aspekto. (Liu Haitao ĈINIO)

 

Mi legis "Vojaĝo"-n, dum mi estis en NASK (la "Nord-Amerika Somera Kursaro" de Esperanto) en Brattleboro somere 2003. Ĝi estas mirinda! Ĝi enhavas klasikaĵojn de nia lingvo, sed ĝi ne havas la 'klasikan' (malnovan, monotonan) vizaĝon. Ĝi plaĉas al hodiaŭaj legantoj dank' al sia vigla, freŝa kaj ĝisdata aranĝo de paĝoj, komentarioj kaj ilustraĵoj. Tiusence "Vojaĝo" ege inspiros verkantojn de Esperantaj lernolibroj. (WEN Jingen ĈINIO)

 

Mi estas leganto de via libro "Vojaĝo en Esperanto-lando", kaj la libro tre plaĉas al mi. Mi asertas, ke ĝi estos mia lernolibro dum mia Esperanto-vivo...  Tuj kiam mi unuafoje ekvidis la libron “Vojaĝo en Esperanto-lando”, mi ekamis ĝin, same kiel knabino enamiĝas al sia amato je la unua rigardo. (Liu Zijia ĈINIO)

 

Vi ne povas imagi, ke en nia urbo estas nur unu ekzemplero de via ŝatata libro "Vojaĝo en Esperanto-lando", konservata en la Donghu-a Esperanto-Domo. Ni havas ĉiumonatan kunsidon, kaj mi volas foje en tia kunsido doni prelegon al lokaj s-anoj pri via lernolibro. Mi pensis ne malofte pri via lernolibro. Mi tre ŝatas ĝin. (Hu Guozhu, verkisto – ĈINIO)

 

Mi tralegis vian lernolibron "Vojaĝo en Esperanto-lando". Mi opinias, ke la lernolibro estas tre bona. Tamen tiu libro ne taŭgas por ĉinaj komencantoj pro la granda diferenco inter orienta kaj okcidenta kulturoj. Kaj mi opinias, ke la libro taŭgas por tiuj, kiuj jam lernis Esperanton en baza kurso. (Liu Baoguo  – ĈINIO)

 

Mi elkore gratulas vin pro tio, ke via libro denove konkeris la unuan lokon en la librovendejo de UEA. Mi feliĉas, ke mi legas kaj ĝuas viajn pensojn kaj vian laboron en la libro. Mi jam prezentis vian libron en Pekina Esperanto-Asocio. (Wang LuĈINIO)

 

Mi tre ĝojas informiĝi, ke via verko “Vojaĝo en Esperanto-lando” iĝis ĉampiono de la jardeko. Tio meritas vian laboron. Tio estas ĝojiga kaj raportinda; se vi volas, eble mi tiucele raportos kaj intervjuos vin por Ĉina Radio (Lina ChenĈINIO).

 

Mi tre ŝatas la de vi verkitan libron “Vojaĝo en Esperanto-lando”, kiu donis al mi multan scion pri Esperanto kaj ĝia movado. Dankon por via laborado! (Chen Ji, rekaktoro de El Popola Ĉinio – ĈINIO)

 

"Vojaĝo" estas tre bela kaj utila libro por lerni Esperanton. Mi tre ŝatas ĝin. (Wei Yubin “Jado” – ĈINIO)

Via lernolibro ja estas valora, sed tre kosta por ĉinoj. Nia libroservo regule aĉetas de UEA kaj tra ĉina Esperantujo vendas vian lernolibron. Refojan dankon pro via kontribuo! (Chielismo WANG Tianyi – ĈINIO)

 

Mi vojaĝas en Esperanto-lando! Kvankam mi estas komencanto, tamen mi amas Esperanton, kaj la libro "Vojaĝo en Esperanto-lando" tre-tre plachas al mi:))  Mi dankas vin por tio. La libro estas donaco de Sana al mi, kaj ŝi estas poetino de mia lando, (Hai DaĈINIO)

 

Estimata amiko Boris, mi ege ĝoje trovis vin ĉi tie. Vi ja estas la verkinto de mia ŝatata libro – “Vojaĝo en Esperanto-lando”! Tio estas mia unua Esperanta libro!  Mi devas konfesi, ke mi ne jam finlegis la libron, tamen mi kunportas ĝin ĉien, kien mi veturas, kaj ofte ĝuas ĝin en mia libera tempo.  (Zhang LongĈINIO

 

Nun mi refoje komencis legi la libron "Vojaĝo en Esperanto-lando”, kiun mi aĉetis dum la 89-a UK. (Li ChangluĈINIO)

 

Jam delonge mi konis vian faman libron "Vojaĝo en Esperanto-lando", sed, bedaŭrinde, mi legis nur kelkajn lecionojn elŝutitajn el interreto en formato PDF. Mi ĵus havigis al mi ekzempleron kaj jam decidis ĝin legi. (Gong XiaofengĈINIO)

 

Mi jam kontaktis nian libroservon kaj ni mendos 10 ekzemplerojn de la tria eldono de via libro kiel komenco... Ni multe uzas vian belegan libron kaj mi volonte rekomendos ĝin! (Ileana Schroeder DANIO)

 

Mi dankas al vi, Boris, pro via agrabla subteno dum mia vojaĝo tra Esperanto-lando. Laŭ mi, vi elektis bonan metaforon por la kurso. Tiu ĉi vojaĝo estas imponega kaj frandinda... Mi volas rapide plibonigi mian Esperantan lertecon. Multaj el la mirindaj taskoj en “Vojaĝo en Esperanto-lando” bezonas profundan pensadon... Pere de tiu ĉi studado mi eltrovis mirindan mondon kaj ‘renkontiĝis’ kun elstaraj homoj, kies ekzistadon mi antaŭe ne suspektis. Plue, verkante la eseojn, mi reakiris la imagopovon, kiu tro ofte malaperas ĉe la plenkreskuloj... Ankaŭ kelkaj el miaj plumamikoj estas dankemaj kaj inspiritaj pro la legado de via libro. Mi plurfoje achetis “Vojaĝo”-n donace al esperantistoj solecaj en aliaj landoj.  (Betty Chatterjee DANIO)

 

Dankon pro la alsendo de la tre ampleksa kaj elĉerpa recenzo. Ĝi interesis min. Mi memoros vian libron, kiam oni demandos min pri libro por progresantoj. (Eliza KehletDANIO)

 

La lernolibro de Boris Kolker estas bona. En ĝi oni povas legi pri preskaŭ  ĉio en Esperantujo. La literatur-ekzemploj estas el la plej legindaj. En DEFA Henning Olsen studas kun ni ĉiun duan lundon. (Jytte Sunekaer DANIO)

 

"Vojaĝo en E-lando" jam estas en mia listo de aĉetotaj libroj. Mi esperas, ke ĝi estos havebla dum UK en Vilnius. (Bent Holm DANIO)

 

Mi gvidas studgrupon per ”Vojaĝo en Esperanto-lando“ en Kopenhaga Esperanto-Klubo. Ni studas la libron dufoje en monato de septembro ĝis aprilo. La nuna jaro estas la tria en vico. Ni studas dufoje po 45 minutoj dum la vespero. La tekstoj estas tre interesaj kaj donas edukitecon pri multaj aspektoj de la Esperanta kulturo. La komentoj estas tre bonaj kaj interesaj. (Bent WiinbergDANIO)

 

Gratulon pro tiu grava atingo, estimata Boris! Vojaĝo en Esperanto-lando estas certe la plej interesa Esperanto-libro, kiun mi iam ajn legis. (Rafael Despradel Hernández - DOMINIKA RESPUBLIKO)

 

La Libroservo dum la Roterdama UK estis bonega, sed mi aĉetis nur Vian plian "Vojaĝon ..."  kaj instruan filmon. "Vojaĝo ..." estas bonega, utila lingve kaj movade. Sed en la Libroservo ĝi kuŝis sub tablo, tute stranga afero. Mi metis ĝin du-foje sur la tablon. (Madis LinnamägiESTONIO)

 

En la libroservo de la 93-a UK en Roterdamo mi aĉetis viajn librojn al mi mem kaj al mia amikino en Brazilo. Bedaŭrinde, viaj libroj estis ne tuj troveblaj, ĉar la lokon sub la tablo mi rimarkis nur post longa serĉado. Mi metis ilin surtablen, kaj tuj kelkaj homoj ilin trovis... Vian libron ni ofte uzas dum niaj kunvenoj, dankon al vi! Ĝi ĉiam staras en la honora loko de la ŝranko.  (Lydia Lindla ESTONIO)

 

Bonega libro, enhave kaj tipografie! Nia Tallinna E-klubo mendis Viajn librojn kaj mi estis unu kiu senhezite aĉetis ĝin. Vere krestomatia libro por ĉiu esperantisto! (Tõnu Hirsik ESTONIO)

 

Pri la verkoj kaj verkistoj, eventoj kaj E-historio Kolker ĉiam donas bazajn faktojn en la komentaroj, kiuj igas la libron kvazaŭ moderna enciklopedieto pri Esperanto... Ne malgravan rolon ludas la desegnaĵoj de F.L. Veuthey kaj la abundaj fotoj pri Esperanto-eventoj kaj esperantistoj, kiuj igas la lernolibron interesa kaj historia fotoalbumo... Miaopinie, indus uzi la libron kiel bazon por diskutoj en progresema grupo aŭ dum somera kurso... Mi reaĉetos tiun libron, ĉar mi jam fordonis la unuan ekzempleron al afrika studento, kiu aprecas la donacon. Li petis de mi la plej bonan lernolibron, do mi decidis sendi tiun libron al li. (Raita Pyhala FINNLANDO)

 

Boris Kolker meritas varmajn gratulon kaj dankon. En "Kalevala", la finna nacia epopeo, estas belaj vortoj, kiuj esprimas miajn sentojn al la aŭtoro de la libro "Vojaĝo en Esperanto-lando". Jen mi citas: "Li nun plugis sulkon por kantontoj novaj, skiis sulkon, rompis branĉojn, sarkis suprojn, markis padon. Jen la vojo nun atendas, pado nova pete gestas al kantontoj kompetentaj, al pli bonaj lertaj bardoj inter la gejunularo, kiu nun kaj post li kreskos." - Dankegon! ... Cetere - nia studgrupo tralegis vian verkon jam dufoje - tiel entuziasme ni estis katenitaj ĉe via sorĉa teksto. Dankon - multan ĝojon vi transdonis al nia grupo. Via lernolibro sekvos kaj servos min ĝis mia lasta paŝo! Ĝi ja estas saniga kunvojaĝanto, ĉiam freŝa kaj mia ŝatata kunulo. (Jorma Ahomaki FINNLANDO)

 

Simpla okulumo al la kovrilpaĝo sufiĉas por "salivigi" min!... Mi ja post propra sperto, konstatis dum mia esperanto-instruado, ke okultrafa aspekto de iu ajn instru-libro estas grava parametro por logi ne nur la preterirantojn okaze de faka ekspozicio sed ankaŭ la eklernontojn!... (Pol Denis FRANCIO)

 

Sed la diamantoj en tiu juvelo ĝuste estas la komentaroj pri la tekstoj: renovigitaj, ĝisdatigitaj, ili fakte faras el tiu nova eldono tute alian verkon ol la unuan; tio estas vera dua eldono, kaj ne, kiel tro ofte, simpla represo kun detaletaj ŝanĝoj. Tiu notaro estas ercejo de informoj pri la du kampoj, kie ni, samideanoj, estas plej malkleraj: E-historio kaj E-literaturo; kaj ni ne forgesu, ke popolo, kiu ne konas sian historion nek literaturon, ne reale ekzistas. Tiu verko nun estas LA lernolibro dua-nivela en Esperanto, kiu forsendas al paseo ĉiujn antaŭajn similaĵojn... Ni gratulu UEA pro tiu brila eldona sukceso, certe furoronta ĉe tiu mirakle ĉiam refloranta printempo: novesperantista flaŭro... Mi tre ĝojas, ke “Vojaĝo” nun atingis sian 3an eldonon; ĝi estas la plej bona el la aperintaj kaj aperantaj lernolibroj pri E-o, kaj mi rekomendas ĝin al ĉiuj gelernantoj, por ke ili konu la vivon, socion kaj historion de la esperantistaro. Meritita sukceso por tiu mirinda verko, samtempe altnivela lernilo kaj enciklopedieto. Estu laŭdata, ke vi verkis tion! Vi rajtas fieri pri via infano, la plej bona tiutema libro iam verkita. (Jean-Luc Tortel FRANCIO)

 

La verko de Boris Kolker estas tiom vaste celebrata, ke malfacilas aldoni ion novan. Eble tamen indas rediri, ke la elektitaj tekstoj konsistigas tre praktikan krestomation, en kiu facilas pluki tekstojn, eĉ por mallongdaŭra studsesio, eĉ por diversnivela publiko, kaj ĝuste tio estas ofta okazaĵo en la vivo de Esperanto-instruisto... Entute la verko ĉiel spronas la inspiron de la instruisto kaj donas al li aŭ ŝi riĉegan materialon por konstrui siajn kursojn... Bonega perfektiga ilo, kiun mi ĉiam rekomendis al la finintoj de la Gerda-retkurso. (Marc Bavant, Direktoro de la sekcioj Faka Lingvo kaj Kontrolado de lerniloj en la Akademio de Esperanto, aŭtoro de lernolibro FRANCIO)

 

La dua eldono, reviziita kaj konsiderinde plivastigita, fariĝis libro nepra por ĉiu serioza esperanto-parolanto, kiu dezirus ekzameniĝi pri "Kapableco" (ekzameno de la tria nivelo de la Franca Instituto de Esperanto). Sed ĉiu ajn profitos legante ĝin trae aŭ malfermante ĝin hazarde en diversaj lokoj. Mi rekomendas la libron ankaŭ por perfektigaj kursoj, intensaj staĝoj aŭ plivigligo de la kluba vivo: ĝi estas bonega helpilo. (Renée Triolle, ĉefdelegito de UEA, aŭtoro de lernolibro FRANCIO)

 

Via "Vojaĝo en Esperanto-lando" estas simple brila: la enhavo; la preskvalito; la paperkvalito; la ilustraĵoj, ĉio - eĉ` la ideo krei tian libron - estas laŭ mi absolute genia. La Esperantistaro dum multaj jaroj vin kore dankos! (Johano Rapley FRANCIO-BRITIO)

 

Tralegu tiun belegan libron "Vojaĝo en Esperanto-lando". Havu iom da kuraĝo kaj libertempo por fari la ekzercojn de la 26 lecionoj. Vi ne bedaŭros. (Marcel Redon FRANCIO)

 

Mi jam uzas la unuan eldonon de "Vojaĝo" kaj povas (varme) rekomendi ĝin por ĉiuj, kiuj volas multe lerni kaj pri la lingvo kaj pri Esperantio. La tekstoj estas tre diversspecaj kaj interesaj. Nun venas la dua eldono. Laŭdire, estas multaj novaj tekstoj. Bravo, mi certe aĉetos ĝin. Sed precize ĉar multaj tekstoj estas novaj, indas aĉeti ankaŭ la unuan! (François Bartsch FRANCIO)

 

Mi ĵus aĉetis la novan eldonon de “Vojaĝo en Eo-lando”, kaj mi ege gratulas vin pro ĝi! Tre bela, interesa, informplena, leginda libro. Unu el plej legindaj Eo-libroj, kiujn mi iam trafis. ... Ĝi estus perfekta bazo por programo pri Esperanto-kulturo kaj -literaturo, ĉe la strebata lernej-fina ekzameno en Francio, kie Eo ankoraŭ ne estas akceptata. Tiu akcepto estas unu el la ĉefaj celoj de ni, francaj Esperantistoj. Laŭ mi, la libro povus helpi al ni montri al la ministeriaj oficistoj, ke la necesajn lernilojn ni jam havas. (Aleks KadarFRANCIO)

 

Mi ĵus finis la legadon de via libro «Vojaĝo en Esperanto-lando». Ĝi havigis al mi multe da plezuro kaj lernaĵoj. Mi tutkore gratulas kaj dankas vin. Mi esperas ke ankorau pli internacia tria eldono baldaŭ aperos. (Pierre PennequinFRANCIO)

 

Mi ŝategas la libron kaj la eblecon malkovri tiom da valoraj tekstoj kiun la libro donis al mi. Fakte, mi preskaŭ ĉiam elektas Esperantajn librojn pro tio ke mi legis fragmentojn en "Vojaĝo"...  Se vi ne tro ŝatas verki, neniam tion ŝatis, aŭ nenion verkis ekde pluraj jardekoj, vi sendube akiros interesajn spertojn. Verŝajne, vi pli kaj pli facile verkos, la ideoj pli facile aperos, eble via cerbo plijuniĝos!...  Sur la dorso de la kovrilo la aŭtoro invitas vin al komuna vojaĝo en Esperanto-lando. Ne hezitu, eniru la aŭtobuson; la ĉiĉerono estas bonega, kaj la lando nepre vizitinda! (Catherine BoenFRANCIO)

 

Kiam oni pruntedonis al mi la duan eldonon de via libro, mi faris la unuajn lecionojn, kio, eĉ sen korektado, certe multe helpis min trapasi ĉi-somere la duanivelan francan ekzamenon. Mi aĉetis la trian eldonon kaj faras ĉiujn ekzercojn en tiu bonega libro... Mi feliĉas partopreni vian kurson! (Beatrice AlléeFRANCIO)

 

Mi jam havis la ŝancon “vojaĝi” dank' al tiu mirinda libro kaj ĝia aŭtoro Boris! Nu, kia mirinda vojaĝo! De la komenco ĝis la fino mi pli kaj pli verdiĝis!!!! Kaj ankaŭ plibonigis mian homan idealon; vere esperantistiĝi pliriĉigas la spiriton! (Christine KeysersFRANCIO)

 

Mi tre bone scias kiom malfacilas trovi taŭgajn bildojn por eldonaĵoj. Do, mi komprenus, se vi konservus la nunan kovrilbildon. Bonan kuraĝon kaj gratulojn pri la ĝisnuna sukceso de tiu libro! (Bruno FlochonFRANCIO)

 

Mi aĉetis vian libron laŭ konsilo de amikino, kaj pri la kovrilo mi ne povas paroli objektive, ĉar mi ĉeestis en Zagreb, rekonis la kongresejon, kaj mil agrablaj memoraĵoj revenis en mian kapon pri tiu ŝtuparo en la enirejo. Mi ne plu estis en via kovrilo, mi estis en miaj propraj memoraĵoj. Tiom da vivo sur tiu ŝtuparo, tiom da agrablaj kontaktoj!... Mi mem fotis tiun ŝtuparon, sed ne faris pli bone ol vi. Tiom da revuoj presas mensogajn fotojn, ke oni ne povas akuzi vin je mensogo; jam tio estas pozitiva punkto por vi. Gravas, ke la libro bone vendiĝu. (Ginette MartinFRANCIO)

 

Miaj amikaj gelernantoj pensas ke mi estas spertulo. Sed mi estas konscia, ke miaj konoj estas truhavaj. Kaj jen – miraklo!- sur la reto mi malkovras “Vojaĝo en Esperanto-lando”. Bona okazo por provi vojaĝon agrablan kaj riĉigan, kiu espereble alportos mirindajn travivaĵojn... Kiam, tagon post tago, vi praktikas la ekzercojn, proponitajn en Vojaĝo”, vi fine havas en la kapo vortojn, kiuj estas kvazaŭ enkaĝigitaj birdoj dezirantaj uzi okazon por memesprimiĝi... Kial mi ne konis pli frue la Perfektigan Kurson!? (Marcel LemeltierFRANCIO)

 

Jam dum kelkaj staĝoj en Grésillon mi uzis tekstojn el "Vojaĝo en Esperanto-lando" kaj ĉiam montris la libron al la lernantoj. (Nina Korjenevskaïa-GouriouFRANCIO-RUSIO)

 

Mi gratulas vin pro via libro "Vojaĝo en Esperanto-lando", kiun ni uzas en nia Esperanto-grupo okaze de kursoj por progresantoj. (Daniel Biro-WalkerFRANCIO)

 

Mi havis okazojn komenti al kelkiuj la intereson, kiun mi mem tre ofte ĉerpis el via libro por gvidi konversaciajn kursojn. (Claude Longue-EpéeFRANCIO)

 

Rekomendinda libro. Greziljono vendas ĝin en sia libroservo al staĝanoj, ne poŝte. (Esperanto-Kastelo GreziljonoFRANCIO)

 

Mi sekvis vian “Vojaĝon en Esperanto-lando”. Dankon pro tiu tre agrabla lernolibro, kiu vere taŭgis por mi! (Thomas LargerFRANCIO)

 

Ĉar mi estas blinda, mi povis legi nur la ĉapitrojn de “Vojaĝo”, kiuj troviĝas sur la Reto, sed la procezo aspektis al mi tre lerta kaj pedagogia. Ĉu vi povus disponigi al blinduloj informadikan version de tiu via laboro? (Fabrice Morandeau FRANCIO)

 

Via verko aspektas kiel vera eta enciklopedio pri Esperanto, do mi tute samopinias kun la recenzoj kaj komentoj, kiujn mi legis. Kiom da riĉaĵoj en unusola libro!!! Refoje, multajn gratulegojn pro tiu admirinda laboro por nia bela lingvo!!! Ĉiuj gesamideanoj havas grandan ŝancon dank'al via eminenta laboro! (Michel DereygerFRANCIO)

 

Mi ĵus aĉetis vian kaj belan kaj legendan kaj interesindan libron. Nun mi enlibriĝu! (David Le PerffFRANCIO)

 

Mi uzas kiel instruisto pri Esperanto vian faman libron "Vojaĝo en Esperanto-lando" (Philippe PellicierFRANCIO)  

 

Mi ĵus aĉetis novan ekzempleron de via libro, ĉe UEA, post poreterna pruntdono al amiko mia. (Rémi TroisgrosFRANCIO)

 

Mi eklernis Esperanton antaǔ unu jaro kaj mi aĉetis vian bonan libron antaǔ du monatoj. Ĝi tre plaĉas al mi. (Bernard PidancierFRANCIO)

 

Mi havas ekzempleron de "Vojaĝo en Esperanto-lando" kaj jam plezure legis ghin. Nuntempe mi sekvas kursojn en Parizo ĉe Esperanto-France. Baldaŭ mi trapasos la C-1 nivelon... Do "Vojaĝo en Esperando-lando" ege helpas min. Dank'al vi mi multe lernas pri la movado. Plue mi plibonigas mian vortoprovizon! En julio mi partoprenos al la Lilla Universala kongreso! Eble mi renkontos vin tie!  (Myrtille EstunefilleFRANCIO)

 

Mi ja havas “Voyaĝo”-n. Mi eklernis Esperanton ĉe Lernu! Nun mi legas vian indan libron. Mi esperas plibonigi mian lingvan kapablon. Dankon pro via daŭra laboro por la lingvo. Mi plie frandos la libron. (Lorraine TownsendFRANCIO)

 

Kompreneble, ni havas vian libron, kaj delonge! Ni aĉetis vian libron dum Esperanta staĝo kiu disvolviĝas ĉe ni en Francio 3-foje jare. (Evelyne RotelliniFRANCIO)

 

Se vi intencas plulerni la Esperanto-lingvon kaj perfektigi vin, jen LA libro, kiun vi nepre devas aĉeti. Temas pri "Vojaĝo en Esperanto-lando" de Boris Kolker, elstara kaj nemalhavebla libro. Enbusiĝu kiel eble plej frue kaj malkovru kun la ĉiĉerono Boris tiun mirigan kaj promesplenan landon, ĝiajn kulturon, verkistojn, kutimojn, historion, famajn homojn... Kara Boris, sincerajn dankojn pro tiu peco da "Verda Parnaso" (Christian PitonFRANCIO)

 

Mi lastatempe foliumis kaj grandparte legis "Vojaĝo en Esperanto-lando", kaj mi estas tre impresita. Ĝi estas ekstreme rekomendinda lernolibro por kursoj por progres(eg)intoj. Tre ambicia, kaj tre bona... Se mi iam gvidos kurson por progresintoj, mi sendube uzos vian libron. Nenio komparebla ekzistas por tia nivelo, kiun ĝi celas. (Bertilo Wennergren, Direktoro de la Sekcio Ĝenerala Vortaro en la Akademio de Esperanto, aŭtoro de PMEG – GERMANIO-SVEDIO)

 

Mi kore dankas al vi pro via pacienca instruado kaj pro via vere mirinda lernolibro. “Vojaĝo en Esperanto-lando” ja ne estas nur lernolibro; ĝi estas ankaŭ kvazaŭ landkarto de Esperantujo; ne, ne nur landkarto - iasence ĝi estas Esperanto-lando mem. Trastudinte vian libron, mi plibonigis mian scion de la lingvo kaj profundigis kaj grandigis mian scion de la interna ideo, de la movado kaj - eble plej grave - de mirindaj esperantistoj. Nun mi intencas legi kelkajn originalajn romanojn, kies fragmentoj aperis en “Vojaĝo”. (Jörg Rewitzer GERMANIO)

 

Gratulegon al vi pro via bonega esperanto-kultura lernolibro. Ion tian jam longe ni bezonis. (Detlev Blanke GERMANIO)

 

Ankaŭ mi estas adorantino kaj fervorulino de via grandioza libro “Vojaĝo en Esperanto-lando”. Mi eĉ prenos ĝin al la Bahaa Mondcentro en Haifa, kie mi servos dum 30 monatoj, kaj intencas starigi Esperanto-kurson tie. Dankeme kaj elkore salutas vin... Bonan dauran sukceson kun via rava libro!

(Heide Martha OttoGERMANIO-ISRAELO)

 

Miaopinie ĉiu serioza esperantisto devus havi "Vojaĝo"-n. La plej grava merito de la libro, laŭ mi, estas, ke ĝi en mirinda maniero instigas al pliprofundiĝo en la Esperantajn kulturon kaj historion. (Dieter Dungert GERMANIO)

 

Estante granda ano de via VOJAĜO, mi jam ekscitite atendas la novan eldonon, kaj vaste varbos pri ĝi. (Ursula Niesert GERMANIO)

 

En la plej nova, 7a eldono de mia broŝuro "Esperanto als Ratespass" mi pozitive menciis "Vojaĝo" en la rubriko "Konsiloj por plua lernado". (Ulrich Matthias GERMANIO)

 

Kaj mi gratulas vin ankaŭ pro la nova eldono de "Vojaĝo en Esperanto-lando", kiu jam nun tiel rekorde vendiĝis. Havu ĝi belan kaj furoran prezenton dum la venonta 90-a UK. (Klaus Mohrhoff GERMANIO)

 

Kadre de mia Esperanto-instruado mi tutcerte ofte kaptos la okazon 'virtuale' vojaĝi tra Esperanto-lando per via mirinda libro! (Antje Reeh GERMANIO)

 

Sed antaŭ ĉio mi volas danki al Vi por Via elstara "Vojaĝo en Esperanto-lando", kiun mi - hontinde! - nur antaŭ nelonge aĉetis kaj komencis legi. Laŭ mia opinio, ĝi estas senprecedenca verko, taŭga por instrui Esperantistojn de ĉiu nivelo. Por mi mem, ekzemple, bona okazo por rekonatiĝi kun tekstoj, kiujn mi legis antau pli ol 20 jaroj... Vi povas esti certa, ke mi rekomendados la libron. (Gerd Bussing  GERMANIO)

Mi vendis en Germanio multajn librojn de via "Vojaĝo en Eo-lando"... La libro tre bone vendiĝis. Ĉu vi planas novan eldonon? (Wolfgang Schwanzer, ĉefdelegito de UEAGERMANIO)

 

Vojaĝo en E-lando” alvenis antaŭ kelkaj tagoj. Ĝi trovis sian lokon en la biblioteko kaj ni povos bone utiligi ĝin por nia kleriglaboro. Mi esperas, ke foje ankaŭ vi persone povos viziti nian E-centron. (Zsofia KorodyGERMANIO-HUNGARIO)

 

En Esperantujo ĝene mankas baznivela edukado, kaj estas unu el la grandaj meritoj de Boris Kolker, ke li kompilis sian Vojaĝon en Esperanto-lando, kiu ja estas ĝuste tia baza kapabligo, baza orientado. (Sebastian HartwigGERMANIO)

La rusia-usona esperantisto Boris Kolker prezentas la movadon tre komplete, en etaj pecoj, kun ekzemplaj tekstoj el literaturo kaj fakverkoj. Pro la lingvaj klarigoj la libro estas speciale rekomendinda al komencantoj kaj progresantoj, aŭ esperantistoj kiuj mem ne havas okazon vojaĝi. (Ziko van DijkGERMANIO)

 

La libro "Vojaĝo en Esperanto-lando" estas furora libro en la libro-merkato - kaj pro evidenta kaŭzo ni ŝatas jam la titolon. Ankaŭ la libro mem estas tre bela. Mi uzis ĝin en "post-progresinta" Esperanto-kurso. (Lu Wunsch-RolshovenGERMANIO)

Antaŭ longa tempo (eble kiam via lernolibro estis tute freŝa) mi uzis kaj ŝategis ĝin. Verŝajne, intertempe vi eĉ plibonigis ĝin. (Irmgard SchneiderGERMANIO)

Kara Boris, aŭtoro de mia Esperanto-lernolibro por progresantoj "Vojaĝo en Esperanto-lando", mi ŝatas laŭtlegi tekstojn en la libro al aliaj esperantistoj. Laŭ mi, tiu ĉi libro donas tre bonan impreson pri ĉiuj facetoj de la Esperanto-kulturo. Tiu ĉi libro pruvas, ke Esperanto-kulturo vere ekzistas kaj ke ĝi estas tre abunda. Mi regule uzas la libron dum la kunvenoj de mia Esperanto-grupo en Düsseldorf. Mi ege ŝatas la temojn de la tekstoj! (Jolien Schittko – GERMANIO)

 

Ni aĉetis “Vojaĝo”-n jam antaŭlonge, ĉi-tempe ĝin ekstudas mia edzino. Ŝi nun legas: "Galope tra la historio de Usono". Jen unu el multaj interesaj tekstoj de "Vojaĝo". Oni dezirus pli da tiaj libroj en Esperanto. (Hans-Georg KaiserGERMANIO)

 

Mi aĉetis mian propran ekzempleron de "Vojaĝo en Esperanto-lando" nur antaŭ kelkaj jaroj. Ne plu estante komencanto, mi tamen tre ĝuis ĝin pro la vasta temaro, kiun ĝi kovras, kaj trovis ankoraŭ sufiĉe multajn angulojn kun io nova aŭ interesa por mi. Do, gratulon kaj dankon al vi pro tiu elstara libro! (Frank HuberGERMANIO)

 

Mi jam antaŭ kelkaj jaroj aĉetis vian libron kaj legis ĝin. Ĝi tre plaĉis al mi. Momente mi kun la aliaj LKK-anoj multe laboras por prepari la 92-an Germanan Esperanto-Kongreson en nia urbo. Certe, ankaŭ tie via libro estos aĉetebla per la libroservo, kiu okazos dum la kongreso. (Heinz-Wilhelm SprickGERMANIO)

 

Mi jes havas la libron, mi foje uzas ĝin dum instruado, kaj mi ne ĉesas rekomendi ĝin al progresantaj lernantoj. (Lars SözüerGERMANIO)

„Vojaĝo en Esperanto-lando“ estas bela kaj interesa lerno- kaj legolibro, kiu bone taŭgas por intensa okupiĝo pri Esperanto dum vojaĝoj kaj ankaŭ por homoj, kiuj restas hejme. Mi aĉetis la libron per la libroservo de GEA dum la Germana Esperanto-Kongreso. Per tio mi eĉ ŝparis la sendokostojn. (Ronald SchindlerGERMANIO)

 

Mi gratulas vin pro via bonega kaj belega libro, kiun mi ne nur studas sed ankaŭ rigardas ĝin kiel unu el la plej utiligeblaj lernolibroj de nia lingvo. (George Dermatis GREKIO)

 

Vojaĝo en Esperanto-lando” estas bonega libro, helpoplena kaj amuza. Oni legas en ĝi pri multaj aferoj, lernas kaj spertiĝas en Esperanto kaj pri Esperanto. Estus bone, se ĉiuj povus legi ĝin. (Pablo MoralesGVATEMALO)

La riĉa enhavo de “Vojaĝo en Esperanto-lando” estas juvelo kiun nia Esperanta Grupo de Alicante (Hispanio) aĉetis kaj rekomendis havigi al niaj lernantoj kiel perfektigan esperantan kurson.  Por mi, tre veterana kaj aŭtodidakta esperantisto ekde mia juneco, la verko estis  dia donaco... La laboro de akademiano Boris Kolker estas impona, ame farita, sindonema por eldono inda al eksterordinara verko, oferante sian propran personecon kun svarmo de viva kulturo... Inter la artaj kapabloj de la aŭtoro plej elstaras lia imagpovo por krei plej ĝustan gvidlibron por ellerni nian esperantan kulturon, morojn kaj lingvon. (Rodolfo Canet MarinHISPANIO)

 

Via libro estas bonega, mi tre ŝatis ĝin kiel lernolibron. (Pedro Hernandez HISPANIO)

 

Mi komencis legi kaj ĝui viajn elektitajn tekstojn. Estas por mi granda plezuro trovi vian instru-materialon en la reto. Dankon! (Angel Garcia HISPANIO)

 

Ĉiu teksto de "Vojaĝo" estas kiel diamanto. Ĉiu leciono estas ekvilibrigita juvelo kaj estus tre malfacile ŝanĝi ion ajn... Fine de la jaro 2004, aliaj samurbanaj esperantistoj kaj mi kunrefondis Esperantan grupon en la urbo Manresa. "Vojaĝo" instigis min proponi la ideon fari tion. Kelkaj junaj homoj interesiĝis kaj interesiĝas pri Esperanto, kaj la grupo iom post iom, malrapide, pligrandiĝas. Kompreneble, mi multfoje montris mian ekzempleron de "Vojaĝo" kaj parolis pri via kurso al la samideanoj. (Francesc Serra HISPANIO)

 

Vojaĝo en Esperanto-lando” estas mirinda, leginda kaj studinda libro, per kiu oni vere vojaĝas, vojaĝas tra la imaga lando; la lando kiu iom post iom transformiĝas, paradokse, en realaĵon, ĉar Esperanto-lando komencas reale vivi en niaj mensoj kaj koroj. Laŭ mi, la kerno de “Vojaĝo” estas konigi Esperantujon al la legantoj kaj pere de ili al la tuta mondo, tiel pligrandigante la nombron de esperantujanoj. Tion la aŭtoro efektivigas per tre agrabla maniero, kia konvenas al bona turista, kultura vojaĝo, saĝe miksante la riĉecon de la enhavo kun certa tuŝo de humuro kaj distro. El la didaktika vidpunkto, tio faras tre motivanta ĝian legadon. (Santiago López Fernández-AguadoHISPANIO)

 

Mi nur nun trastudis vian "Vojaĝon..." kaj certe trovas ĝin siaspeca ultraĵo. Dankon! (Wolfgang GuntherHISPANIO)

 

Laŭ 26 lecionoj oni vidas interesajn dokumentojn, rakontojn, poemojn, komentarojn, kaj ankaŭ lingvajn ekzercojn, sen kiuj la verko ne estus kurso. Tamen la fotoj kaj desegnaĵoj enhavataj estas tiom altkvalitaj, ke indas legi la libron, eĉ se nur pro la plezuro legi niajn plej bonajn plumojn, kiel Istvan Nemere, Raymond Schwartz, Julio Baghy, Spomenka Ŝtimec, John Wells kaj Ludoviko Zamenhof mem. (Jesús de las Heras Jiménez – HISPANIO)

 

Delonge mi aĉetis la libron “Vojaĝo en Esperanto-lando” kaj diskonigis ĝin ĉe miaj amikoj. Nun mi estas resaniĝanta post alia korkrizo, la aĝo ne pardonas (80 jaroj!)! Kiel eble plej baldaŭ mi finos kaj sendos al vi la kompletajn ekzercojn. (Jorge Girod CaballeroHISPANIO)

 

Mi estas blinda de mia infanaĝo, sed mi, feliĉe, havis tre aktivan internacian vivon. Mi nun denove aktivas en la Esperanta movado. Mi partoprenis la UKojn en Florenco kaj en Jokohamo. Mi havas vian lernolibron en sondisko en formato MP3, kaj ĝi estas ege utila por revivigi mian scipovon de la internacia lingvo. Mi, tamen, ege ŝatus legi la lernolibron en komputillegebla dosiero. (Pedro ZuritaHISPANIO)

 

La libro multe plaĉis al mi, kaj mi volonte bonparolos pri ĝi al miaj konatoj. (Fabián JiménezHISPANIO)

 

Sendube tiu perfektiga kurso estas ege utila. Ne estas nur aro de elektitaj tekstoj legindaj; tiu kurso, amuze sed serioze, igas la kursanon pensi en Esperanto, malkovri la historion de la Lingvo Internacia, ekkoni la laboron kaj vivon de tiuj kiuj vivigis kaj vivigas Esperanton, ĝui ĝian literaturon kaj kulturon... Resume, tiu kurso estas ŝlosilo kiu malfermas la seruron de la pordo al nova mondo, al mondo de la espero, al Esperanto-lando. (Fernando TejónHISPANIO)

 

Dankon, amiko Boris. Mi tralegis vian verkon “Vojaĝo en Esperanto-lando”, kaj iom post iom mi klopodas ĝin tralerni... Ĝi estas vere bona kaj rekomendinda por tiuj, kiuj volas perfektigi siajn  konojn… Tiu plej interesa lernolibro de Esperanto estis elĉerpita en tri tagoj en la libro-servo de UEA dum la Kongreso en Bonaero. (Ángel Arquillos López HISPANIO)

 

"Vojaĝo en Esperanto-lando" estas mia preferata, ŝatata E-lernolibro, kiu estas granda helpo por eternaj komencantoj de Esperanto, kiel mi. Ĉi tiu libro estas kiel juvelo por mi. Certe, tiun juvelon mi multe uzas, kaj ĝi dormas ĉiam sur mia noktotablo. ;);)  (Dejzbor LumeHISPANIO)

Mi havas vian libron. Mi aĉetis ĝin en la lasta sabato en la Madrida Centro esperantista. Mi provos legi kaj kompreni vian gvidlibron pri la Esperanto kulturo. (Agustín García López – HISPANIO)

 

Mi jam havas la libron kaj legis ĝin antaŭ kelkaj jaroj. (Alejandro ParejaHISPANIO)

 

Vojaĝo en Esperanto-lando” estas neelĉerpebla trezorejo de mirindaĵoj pri Esperanto kaj ĝiaj kulturo, gramatiko, historio, kuriozaĵoj, k.t.p. Adekvate ilustrita per fotoj, bildoj kaj desegnaĵoj.  La legado-lernado estas agrabla, malpeza kaj tre instrua. La libro, kiun ĉiu esperantisto nepre devas havi en sia biblioteko. Ni ĉiuj prefektigu nian Esperanton per tiu ĉi potenca kaj efika ilo, tre pedagogia kaj klera! Laŭdojn al la verkinto kaj al la eldoninto! (Antonio SarmientoHISPANIO)

Mi havas la libron "Vojaĝo en Esperanto-lando". Mi aĉetis ĝin decembre de 2006 ĉe libroservo, organizita de SATeH (SAT en Hispanio) en Madrido okaze de la Zamenhof-Tago. Mi plibonigis mian konon deEsperanto danke alĝi. (Felix LoboHISPANIO)

 

Finfine, hodiaŭ mi ricevis “Vojaĝo”-n! Mi aĉetis la libron per la reta katalogo de UEA. En mia urbo (Tarragona) mi konas malnovajn esperantistojn, kiuj konsilis al mi tion. Ankaŭ miaj kolegoj havas la libron, do (ili diris al mi) ni legos kune “Vojaĝo”-n! Mi estas tre kontenta! (Manel SalesHISPANIO)

 

Mi jam havas "Vojaĝo en Esperanto-lando". Mi estas tre feliĉa! Mi festas, legante ĝin ĉiutage. Ĝi ebriigas min! Mi scias, ke "Vojaĝo en Esperanto-lando" akompanos min dum mia tuta vivo. (Javier Romero TelloHISPANIO)

 

Mi havas ekzempleron de "Vojaĝo en Esperanto-lando". Mi aĉetis la libron hieraŭ, en la libroservo de SAT. Mi eklernis Esperanton antaŭ naŭ monatoj. Mi estas ankoraŭ kielvifartasulo. (Gonzalo CarrascoHISPANIO)

 

Antaŭ multaj jaroj mi aĉetis la duan eldonon de “Vojaĝo”, kaj mi povas nur gratuli pro la lingva kvalito kaj apera eleganteco! (Ottó Haszpra, membro de la Akademio de Esperanto HUNGARIO)

 

Via instigo puŝas (ne, altiras) min relegi vian "Vojaĝo"-n, ĝi ja temas pri ni. Mi ŝatas vidi nian mondon tra viaj akraj okuloj. Plej varman gratulon pro ĝi! (József HorváthHUNGARIO)

 

La libro "Vojaĝo..." certe meritas la popularecon kaj sukceson, gratulojn al Kolker! (Szilvási László HUNGARIO)

 

Mi havas tiun ĉi bonegan libron, kiun mi ne scias kiomfoje legis. Mi jam proponis al aliaj, kiuj ankoraŭ ne aŭdis pri tiu ĉi valoraĵo, ke ankaŭ ili aĉetu kaj legu kaj ĝuu la enhavon de la libro. (Anjo AmikaHUNGARIO)

 

Mi ege ĝojas,ke mia ŝatata libro "Vojaĝo en Esperanto-lando" estos eldonata la trian fojon en la plej baldaŭa tempo. Ĝi estas eminenta verko, kiu ankoraŭ eldoniĝos multajn fojojn, ĉar ĝi vere meritas tion. Laŭ mi, ĝi estas unu el fundamentaj libroj, kiujn ĉiuj esperantistoj - ĉu komencantoj, ĉu malnovuloj - devus regule studi. Ĝi estas ne nur enhavoriĉa, sed ankaŭ bone redaktita, eĉ por tiuj, kiuj interesiĝas pri la pasinteco de nia lingvo kaj movado. Por montri mian aprezon je via verko, mi povas diri al vi, ke ĝi estas kun mi ĉi tie en Singapuro, kaj kiam mi renkontiĝas kun lokaj samideanoj, mi tre bone povas uzi ĝin kaj kuraĝigi la esperantistojn en Singapuro studi ĝin profunde el diversaj vidpunktoj. (Georgo Nanovfszky, ambasadoro de Hungario HUNGARIO)

 

Jen verko por p e r f e k t i g o de la scio de tiuj, kiuj jam efektive havas la fundamenton, kaj do kiuj havas la eblon kun spirita komforto lasi sin influiĝi de la tekstoj elektitaj bone kaj komentitaj bonege... Mi elkore gratulas Borison Kolker: lia evidenta ŝato al vere bonaj Esperantaj tekstoj, liaj mondokono, historio-kono, inventemo kaj persista redakta laboro produktis tre bonan, utilan libron. Evidente, mi - kaj aliaj simile - bezonas ankoraŭ tempon por ekkoni la libron vere bone, kaj por povi ĝin analizi laŭmerite kaj por uzadi ĝin plensukcese. (Blazio Vaha, verkisto HUNGARIO)

 

Amikino pruntedonis al mi vian "Vojaĝon" kaj sincere mi diras, ke ĝi estis ĝua legaĵo... La sukceson de la libro brile pruvas, ke jam pretiĝas la tria eldono. (Csiszar Ada HUNGARIO)

 

Mi jam preskaŭ ĉiujn pecojn legis en "Vojaĝo", la tuto tre bone impresis min. Mi nun cerbumadas kiujn partojn mi prezentu al miaj studentoj. (Ivan Bujdoso HUNGARIO)

 

Estas kompreneble, kial "Vojaĝo" aperis en tri eldonoj! Sen ankoraŭ legi ion ajn, ĝi estas tre alloga! Plaĉa estas la formato, agrable estas enmanigi ĝin. Kaj sprita estas via invito sur la dorsa kovropaĝo. Gaja, afabla. Tiu senpera tono via sonas alloge. Kaj la bildoj! kaj la alikoloraj rimarkoj, notoj! la desegnaĵoj! ili ĉiuj invitas onin por eklegado, eklernado. Tia estas la libro, kiu estas modelo por lernolibroj! Via libro estas vera unikaĵo!!! (Judit Felszeghy HUNGARIO)

 

Estas agrable, ke mi povus konatiĝi kun vi kiel verkinto de la libro “Vojaĝo en Esperanto-lando”. Mi ĝuas legi la libron, kiun mi havas kiel donacon de UEA al nia Movado, kaj rekomendas ĝin al aliaj geamikoj, por ke ili legu la libron kaj spertu la vojaĝon. Ni uzas la libron ankaŭ por meza kurso en nia E-klubo en Jakarta. (Ilia DewiINDONEZIO)

 

Persone mi multe profitas de ”Vojaĝo”, kaj ĝi estas mia plej kara instrulibro! {Reza TorabiIRANO-GERMANIO)

 

Kiam mi vidis “Vojaĝo”-n unuafoje, mi ege ĝojis kaj diris. ke tiu libro montras iun malantaŭ la paĝoj, kiu vere regas Esperanton kaj vere laboris pri ĝi. Abundas diversaj informoj en tiu belaspekta kaj bele dezajnita libro. Ĝis nun mi ne trovis lernolibron, krom la via, kiun oni ne povas meti flanken. Mi rekomendas ĝin al amikoj. Mi ege ĝin ŝatas. Ĉiam, kiam mi legas vian libron, mi dankas vin pro tiom da fervoro kaj laboro. (Mahmud Mirbozorgi – IRANO)

 

Ege plaĉas al mi legi parton de la libro de tempo al tempo por lernantoj kaj ankaŭ montri ĝin al miaj amikoj. (Hamzeh ShafieeIRANO)

 

Mi havas vian libron ech 2 ekzemplerojn … Mi sendis ekzempleron de via belega kaj bonega libro al irlanda registara ministro, S-ino Mary Hanafin (konatino de mi dum 25 jaroj, kiu respondecas pri informadiko en Irlando, kaj laboras ĉe nia ĉefministro). Mi sendis vian libron al ŝi kiel pruvon ke ekzistas riĉa E-kulturo... Krome, mi iom montros vian libron dum diskuto en la Eŭropa Parlamento (kiel aldonan pruvon pri la ekzisto de EO-a kulturo). (Sean O' Riain IRLANDO)

 

Bonaj helpiloj por atingi majstrecon ja ekzistas, ekzemple Paŝoj al plena posedo de William Auld, kaj Faktoj kaj fantazioj de Marjorie Boulton. Sed la plej utila kiun mi trovis estas sendube Vojaĝo en Esperanto-lando de Boris Kolker.  La unua eldono de tiu libro celis precipe ruslingvajn legantojn. Ĝi aperis en 1992 kaj estis eldonita de la grupo "Progreso" en Moskvo.  En la jaro 2002, la Universala Esperanto-Asocio eldonis novan ampleksitan eldonon, celante pli universalan legantaron. Tiu estas pli bele presita kaj ilustrita publikigaĵo kaj enhavas tre interesajn legaĵojn. Ĉiu sekcio estas sekvata de komentaro kaj lingva praktiko. Ekde ĝia apero ĉi tiu eldono iĝis unu el la plej vendataj kaj popularaj verkoj en Esperanto. Nepre aĉetu ĝin! (Garbhan MacAoidh IRLANDO)

 

Gratulon pro la tria eldono la “Vojaĝo”, mi aparte ĝojas pro la pli grandaj literoj! Certe la islanda libroservo havigos al si la libron, mi antaŭĝojas vidi ĝin. (Baldur Ragnarsson, honora membro de UEA, membro de la Akademio de Esperanto, poeto – ISLANDO)

 

Mi vizitis la hejmpaĝon EDUKADO.net kaj renkontis en ĝi la komentojn pri via libro. Ili estas fascinaj! La skribintoj parolis tre fervore pri la libro, laŭdante la diversajn facetojn de ĝi (enhavo, grafikado ktp). Ŝajnas ke, legante iliajn komentojn, oni tuj emas kuri kaj aĉeti la libron... Gratulojn pro la furoreco de la vendoj de via libro. Ankaŭ pro la tradukoj al aliaj lingvoj. (Josef Shemer ISRAELO)

 

Gratulojn, estis vere granda sukceso. (Amri Wandel, membro de la Akademio de Esperanto ISRAELO)

 

Mi ricevis "novjaran donacon" de UEA - vian bret-rompilon furorantan - kaj povis nun mem impresiĝi de tiu ĉi impona lernilo. Ne imageblas, kiom da historia kune kun lingva materialo povus kaŝiĝi en unu mezdika libro! ... Tio pruvas la geniecon de ĉi-instrulibro (kiun mi jam komencis legi kaj trovas en ĝi multegajn interesajn faktojn, pri kaj ĉirkau la lingvo/movado!). (Sergeo Tyrin ISRAELO)

 

“Vojaĝo en Esperanto-lando” estas samtempe: - konciza enciklopedio pri esperantismo; - konciza historio de la lingvo Esperanto kaj de la esperantista movado; - konciza historio de la Esperanta literaturo; - antologio de Esperanta poezio; - antologio de Esperanta prozo; - antologio de artikoloj pri turismo, sporto, sano, tekniko, scienco; - manlibro de stilo; - ekzercaro pri lingvo kaj stilo, por progresantoj; - modelo de plano por organizi klubajn renkontiĝojn; - gvidlibro por aktivuloj en la movado (t.e.: por organizantoj de esperantistaj kongresoj, kunvenoj kaj festivaloj; por organizantoj de esperantistaj ekskursoj; por eldonistoj; por redaktantoj de revuoj aǔ ĵurnaloj; por raportistoj de radioelsendoj, televidelsendoj ktp.); - kurso de beletra kreado (por verkistoj kaj kantokreantoj, por reĝisoroj kaj aktoroj, por ĵurnalistoj, raportistoj, prelegantoj ktp); - proverbaro; - kvizaro pri esperantistaj movado kaj kulturo; - albumo de belaj fotoj pri esperantistaj movado kaj kulturo... Unu el la meritoj de tiu ĉi libro estas, ke mi nenie trovis tajperarojn en ĝi. (Luiza Carol, verkistino ISRAELO)

 

La plej valora libro kiun mi posedas! Ĝi estas ĉiam sur la tablo apud mia komforta seĝo, kaj mi rigardas ĝin ne ĉiutage sed tre ofte. Hieraŭ mi uzis ĝin por instrui al mia nepino "Kreskis kakto en dezerto..." (Yehuda Miklaf - ISRAELO)

 

Mi aliĝas al ĉi tiu diskutejo kun timego, ĉar mi estas nur komencanto kaj certe mi multe fuŝos. Mi legas kun preskaŭ kompleta kompreno, sed mankas al mi okazoj aŭdi la lingvon parolatan kaj paroli ĝin. Mi facile legas (kaj ĝuas!) la mirindan libron de Boris Kolker. (Simchah RothISRAELO)

 

Povas esti, ke mi havas malbonan guston, sed mi ne estas ŝokita de la kovrilo. Mi akceptis ĝin tute normale: dum ĉiu vojaĝo (ankaŭ tra E-lando) la homoj ofte devas atendi -- buson, trajnon, ŝipon, avion. Tial la presita bildo respondas al la titolo kaj ne elvokis ĉe mi konsternon. Eble oni povis trovi ankaŭ iun alian desegnon au foton, sed la libro entute estas tiom altnivela, ke, laŭ mi, ne endas fendi harojn, ĉasi pulojn, alkroĉiĝi al bagateloj. (Mihail Gishpling, poeto – ISRAELO)

 

Gratulegojn! La afero ja estas komprenebla, ĉar temas pri didaktika ĉefverko. (Ĝan Piero SavioISRAELO)

 

Mi eklernis Esperanton antaŭ unu jaro kun mia ŝatata instruisto Savio. Mi timis aĉeti kaj legi vian libron “Vojaĝo...”: mi pensis, ke ĝi estas tre malfacila por mi. Kaj nun mi mendis kaj recevis vian libron kaj eklegis!!! Mi legas sola kaj tre malrapide. Sed ĝi estas tre interesa por mi, kaj mi ĝojas ke mi komprenas!! Mi pensas, ke mi devas informi vin pri tio! (Dani GantzurinISRAELO).

 

Ni komencu per mallaŭdo: libro tro bona. Tro bona kompare kun la meza nivelo de la personoj, kiuj uzos ĝin... Redakte, la libro prezentiĝas kiel kolekto de 26 lecionoj de serioza triagrada kurso en imagita modela klubo, kien venas kaj parolas gastoj, jen movade elstaraj, jen malpli konataj sed egale interesaj. Ĉiu leciono havas literaturaĵon, movadan eron, internacian kulturon kaj - kiel povus esti aliamaniere dum kurso? - detalan komentaron kaj lingvajn ekzercojn, prezentitajn tre lerte kaj tute malenue. Ne nur la kursanoj lernos multegon el ĝi, sed certe ankaŭ la kursestro: se duan mallaŭdon mi faru, ĉiu linio estas tiom informoriĉa, tiel ke nur unu lego ne sufiĉas por ĉerpi plene el tia riĉeco. (Carlo Minnaja, membro de la Akademio de Esperanto, aŭtoro de vortaro ITALIO)

 

Majstroverko. Tre interesa legaĵo. La kontribuoj enhavaj, inteligentaj, la ekzerca parto stimula; ekz. verkigi la sekvon de la Piron-a rakonto, brila ideo! Senpacience mi atendos la eldonon! (Michela Lipari, eksa ĝenerala sekretario de UEA ITALIO)

 

Nia grupo aĉetis la libron kaj trovis ĝin bona, ankaŭ Itala Esperanta Federacio disdonas la informon pri la libro. (Laura Brazzabeni ITALIO)

 

Bonega instruilo, interesa historia priskribado, tre helpodona la komentaro. Mi ekuzis ĝin la pasintan jaron por prepari kursanojn alfronti duagradan ekzamenon. Vere tre utila. Bela la grafiko, sed ne tiom facile legebla la Komentara parto, por ties griza fono kaj ties eta karaktraro. Enhave libro leginda kaj legenda (ĉiusence!). (Elda Doerfler, Prezidanto de Esperanto-Ligo Filatelista ITALIO)

 

Gratulon pro la tria eldono de via libro - tre rapide vi atingis tion! Ĝojigas min la sciigo, ke vi mencias mian libron en la nova eldono. (Anna Lowenstein, membro de la Akademio de Esperanto, verkistino ITALIO)

 

Fine ni ricevis la diskojn kun la voĉlegata versio de via verko "Vojaĝo en Esperanto-lando" kaj mi tuj sendis al vi unu ekzempleron. Tio estu signo de la dankemo de nia asocio. Vi nur malfacile povas imagi, kiom valora estas tiu disko por la membroj de nia asocio. Ligo Internacia de Blindaj Esperantistoj (LIBE)  sincere dankas vin unue ĉar vi verkis la libron, kaj due, ĉar vi tiom afable ebligis al ĝiaj membroj ĝui ĝin plene kaj libere. (Pier Luigi Da Costa ITALIO)

 

Antaŭ jaro mi legis vian libron “Vojaĝo en Esperanto-lando” – evidente tro rapide. Nun mi retrovas en ĝi multajn frandaĵojn: la “vortfiguroj-parolfiguroj-sonfiguroj”, la “Lando, el kiu vi volos neniam eliri” (far D. Broadribb), la “Ĉefaj formoj de la enkluba laboro” (far vi), la “interjekcioj-insultoj”, “Zozo”, pluraj antikvaj amikoj – Nikola Aleksiev, Roman Dobrzynski, Piron, Régulo, Stojan, Szilagyi, Thorsen, Waringhien... Vera galerio de karuloj! ... Sciu, ke mi jam delonge utiligas vian libron kiel duagradan tekston por miaj lernantoj. Ne nur ĝi estas plej efika ilo por lingva perfektigo, sed ankaŭ valorega enkonduko al la Esperantaj historio, kulturo, tradicio, pensmaniero, literaturo, ideala etoso! Refoje mi sincere gratulas kaj dankas vin. Mi faras ĉion eblan por diskonigi vian utilegan verkon. (Sen Rodin, verkisto – ITALIO)

 

Mi plej kore dankas pro la rememoro pri Ada en via libro "Vojaĝo en Esperanto-lando". Gratulon pro ĝia sukceso! Mi tuj mendos la novan eldonon. (Gian Carlo Fighiera, honora membro de UEA – ITALIO)

 

Mi ne ankoraŭ havas vian libron "Vojaĝo en Esperanto-lando", pri kiu mi multe gratulas vin. Mi certe devos studi ĝin. (Diccon MastermanITALIO)

 

Kara Boris! Komplimentojn! Via libro estas tre interesa. Via famo jam delonge alvenis ĝis ĉi tie. Ni devas konsciiĝi, ke ni estas teranoj kaj ni bezonas tutteran lingvon. (Eugen Fabian ITALIO)

Via verko "Vojaĝo en Esperanto-lando" multe min helpis dum la lernado de Esperanto. Mi uzis vian lernolibron dum mia prepariĝo por akiri la triagradan diplomon de la Itala Instituto de Esperanto. Mi ŝatis ĉiun ĉapitron el ĝi, ĉar ĝi estas plena de informoj pri Esperanto kaj la Esperanto-movado tra la tuta mondo. Literaturaĵojn mi trovis tre variaj kaj vere legindaj. Mi ŝatis ankaŭ la ekzercojn, kiuj kondukas la lernanton al pliprofundiĝo en nian karan lingvon. (Silvia GarneroDescription: posted to ITALIO)

En nia sidejo, por la duagradaj kursoj oni uzas vian libron. (Edvige TantinITALIO)

 

Mi vidis "Vojaĝo"-n en la biblioteko de mia edzino en Ĉinio kaj mi tralegis ĝin en Milana klubejo, kie oni uzis ĝin kiel legolibron por duanivela kurso. (Mario RighiITALIO)

 

Via verko estas valora kaj certe elstaras inter la multegaj lernolibroj kaj similaj verkoj. (Emanuele RovereITALIO)

 

Mi tiom ŝatas vian "Vojaĝo"-n, ke mi ĝin elektis kiel manlibron por mia kursanaro! Dankon pro via amikeco kaj pro via... ĉiĉeronado en la tuta Esperantujo! (Massimo DesideriITALIO)

 

Mi lernis Esperanton antaŭ du jaroj kaj nun ĝi estas parto de mia vivo. Mi ne plu povas imagi mian vivon sen ĝi. Mi havas vian libron kaj mi legis ĝin. Dankon..Vere bone farita ĝi estas kaj multe utilis al mi por plibonigi la lingvoregon. (Patrick MorandoITALIO)

 

Antaŭparole la aŭtoro B. Kolker diris, ke la devizo de la legantoj estas "Esperanto estu regata samnivele kiel la gepatra lingvo!". Por atingi tiun celon, ni devas serioze plenumi ĉiujn ekzercojn, zorge preparitajn kaj metitajn en ĉiujn lecionojn. Mi kredas, ke vi atingos sukcese tiun nivelon, se vi diligente kaj pacience luktos kontraŭ ĉiuj ekzercoj aŭtodidakte aŭ grupe... En la venonta loka Zamenhofa-festo en Kobe, mi aĉetos 5 ekzemplerojn de "Vojaĝo en Esperanto-lando" por uzi ilin kiel mian donacon al novaj, estontaj esperantistoj en nia klubo. Mi jam antaŭmendis ilin ĉe la libroservo de KLEG (Kansaja Ligo de Esperanto-Grupoj). (Cuda Masao JAPANIO)

 

En la lasta Esperanto-Festo en Tokio mi prezentis vian libron kaj mi mem uzis ĝin en mia klaso, selektante la ĉapitrojn. (Syôzi Keiko JAPANIO)

 

En la lastaj du jaroj mi kun ĉirkaŭ 40 kunlaborantoj, helpate de Boris, redaktis la japanan retan version de "Vojaĝo", kio estis interesega kaj la plej plenuminda tasko en mia esperantista vivo. Mi tralegis ĉion de "Vojaĝo". Necesis granda peno kaj pacienco por kompreni ĉiun tekston ĝis ĉiu parto, kaj post tiom da okupiĝo la libro ankoraŭ ne tedas min -- mi ne sentas, ke mi komprenis sufiĉe la tutan libron... Tre utilas ĝia gvidlibreco, sed pli rimarkinde estas, ke ĝi estas bonkvalite tuteca lernilo kaj ekzercilo. Se oni pacience tralegos la tekstojn kaj plenumos ekzercojn unu post alia, granda estos profito. (Simizu Yuko JAPANIO)

 

Mi kredas, ke via libro "Vojaĝo en E-lando" estas la plej bone kompilita teksto por mez-gradaj lernantoj. Japanaj E-istoj baldaŭ okazigos UK en Yokohamo. Ĝis tiam ni intencas levigi nivelon de kapableco de japanaj E-istoj. Kiamaniere? En studklaso oni povus legi vian libron, tamen iom malfacilan por mem-lernado sen gvidanto. Tial mi intencas japanan tradukon de via "Vojaĝo en E-lando" per 67 kuntradukontoj dum 1 monato k metos tutajn tradukojn japanigitajn sur TTT (hejmpaĝaron), kie oni povos legi la tradukon senpage k povos lerni E-on komparante E-on kun la traduko. (Kobayashi Tsukasa, verkistoJAPANIO)

 

Mi forte aplaŭdas vian verkon "Vojaĝo en E-lando", daŭre plej multe vendatan. Mi legis ĝin, samtempe komparante kun la japana traduko, ĉar mia E-nivelo ne estas tiel alta. Ĝi kortuŝis min. Preskaŭ ĉiuj eroj estas bonaj kaj utilaj por mi. Kaj mi ege multe ekkonis pri E-tujo per ĝi. Mi tralegis la libron 4-foje por enkapigi. Mi elkore dankas vian penigan klopodon kaj komprenas, kial via libro furoras plej multe. (Miyoshi Etsuo JAPANIO)

 

Mi ŝatas “Vojaĝon”-n, ĉar en ĝi ĉiuj materialoj estas modernaj. Mi tradukis en la japanan lingvon la tekston "Sonĝo teruras, sonĝo forkuras", kaj la dialektecaj dirmanieroj estis por mi tre interesaj. (Aoyama TooruJAPANIO)

 

Por mi plej impresa en “Vojaĝo” estas la detalaj komentoj kaj tio, ke vi nete donis elparolon de la propraj nomoj. (Yamasaki MotohiroJAPANIO)

 

Mi lernas vian libron en ĉi-semestro. La lernolibro estas ege bona, speciale por lerni multajn esperantaĵojn en Esperanto! Mi ĝuas legadon kaj lernadon! (Amano YayoiJAPANIO)

 

Mi tre ĝuas lerni Esperanton per via libro, ĉar tio sentiĝas ne kiel 'studado', sed pli kiel 'legado'. (Mochizuki RyosukeJAPANIO)

 

Mi ne dubas, ke “Vojaĝo en Esperanto-lando” estas la plej utila libro. Mi denove iam rekomendos ĝin al la samurbanoj kaj al esperantistoj, kiujn mi konas. (Masayuki Kobayashi – JAPANIO)

Mi aĉetis du ekzemplerojn de via libro, kiam ĝi estis eldonita. La libro estas tre interesa. (Yûiti SawayaJAPANIO)

 

Mi aĉetis “Voaĝo”-n en Japana Esperanto-Instituto kaj legis ĝin kun Atilio Orellana Rojas. Li rekomendis ĝin. (Ayako KawakitaJAPANIO)

 

Via libro estis donacita al mi de nederlandano Jakobus Antonius Tuinder kiu forpasis antaŭ 3 jaroj. La libro vere estas legenda, mi ŝatas ĝin. (Saidnabi SaidilhomzodaJEMENO)

 

 

Mi tre ŝatas tiun libron. Mi estas tre dankema, ke ekzistas tia, tiom informplena, libro. Laŭ mi, ĝi havas nur unu mankon: ne enestas indekso! Tio kruele mankas al mi: via libro estas riĉega, interesega, sed ofte estas malfacile retrovi informojn pri homoj aŭ temoj, kies lokon en la libro mi forgesis aŭ ne konas. Mi povas promesi, ke mi tuj aĉetos la trian eldonon... se ĝi enhavos indekson! (François LorrainKANADO)

 

Vojaĝo en Esperanto-lando” estas unu el la plej interesaj libroj, eldonitaj en Esperantujo. (Michel LégaréKANADO)

 

Ni utiligas vian libron kiel legolibron por mezlernantoj. Gelernantoj tre multe ĝin ŝatas. (Wallace du TempleKANADO)

 

Mi ĵus lastatempe aĉetis kaj eklegadas vian kolosan, bonegan libron "Vojaĝo en Esperanto-lando". Mi ŝatas, kion vi rekomendas en la "Bonvenon", t.e.: Legu kvarfoje, uzante la vortaron nur dum la dua fojo.  (Vaughn SewardKANADO)

 

Kiom bona estas “Vojaĝo en Esperanto-lando”! Estas vere libro, kiun mi estus ŝatinta verki.Tiun legadon mi faris tre malrapide kaj ĝue, farante la skrib-ekzercojn en taglibro. (Luis Elíver CastroKANADO)

 

This superb book by Boris Kolker, "Vojaĝo en Esperanto-lando", proves that Esperanto culture truly exists and that it is abundant. (Donald LivingstoneKANADO)

 

Miajn sincerajn gratulojn pro la jam konstanta sukceso de la "Vojaĝo"! Ankaŭ mi en miaj E-lecionoj ĉe la universitato uzas vian lernolibron. (Majra Baradosova KAZAĤIO)

 

Mi volas danki vin por la bonega lernolibro "Vojaĝo en Esperanto-lando", kiu helpis nin en niaj Esperantaj lecionoj! Ni eksciis multe-multe pri Esperanto el tiu ĉi libro. (Maryana Puzatkina KAZAĤIO)

 

Mi havas kaj amas vian libron "Vojaĝo en Esperanto-lando"! (Mike Myers-Tyson – KIRGIZIO-USONO)

 

Estas granda honoro por mi vin kalkuli nun inter miaj fejsbukaj geamikoj. Pasintjare mi aĉetis en Brazilo vian libron "Vojaĝo en Esperanto-lando" kaj – sincere -  ĝuste tio pravigis plene mian alflugon al Sao Paŭlo. Tralegante ĝin unuafoje, mi ja tute klare perceptis la mamutan kvanton da laborado de vi farita. Via sukceso ja estas sendube plene meritita. Belega kaj riĉiga verko.  Kiom bona estis la "Vojaĝo en Esperanto-lando"! Estis vere libro, kiun mi estus ŝatinta verki. Tiun legaĵon mi faris tre malrapide kaj ĝue farante la skribekzercojn en taglibro. (Luis Jorge Santos MoralesKOLOMBIO)

 

Mi estas feliĉa. Mi havas trezoron: ekzempleron de "Vojaĝo en Esperanto-lando" kun aŭtografo de la aŭtoro Boris Kolker. Elkoran dankon pro verki ĝin. Mi pensas studi ĝin kun miaj geamikoj de la nova grupo. Mi helpas al Luis Eliver pri hispana traduko de “Vojaĝo”. (Aura Amparo Guevara KOLOMBIO-ITALIO)

 

Mi ĵus ricevis el UEA 4 ekzemplerojn de la libro "Vojaĝo en Esperanto-lando". Tre bonega aĉetaĵo. Ĉu vi volas almenaŭ unu? (Humberto Mayorquin HernandezKOLOMBIO)

 

Mi estas tre feliĉa kun via libro. Ĝi estas tre interesa, ĉar kun ĝi mi certe vojaĝas en la historio kaj la mirinda mondo de Esperanto. Mi trovas ĝin didaktika kaj agrabla... Mi devas studi kaj legi plu por perfektigi mian Esperanton, kaj via libro estos la plej bona ilo. (Alfonso Londoño KOLOMBIO)

Ho! Mirindan laboron vi faris pri la libro "Vojaĝo en Esperanto-lando"! Gratulon al vi, karega Boris Kolker! Mi ĝojas pri tiu libro, ĉar ĝi estas tre leginda, riĉa kaj plena de klarigoj pri Esperanto. Hodiaŭ mi legis la lecionon 1 kun belaj poemoj; mi ankaŭ komencis respondi al la demandoj, menciitaj tie, por ke mi plibonigu mian konon de Esperanto. (Nelly Masemi MbembiKONGO)

Mi havas la libron "Vojaĝo en Esperanto-lando". Amiko aĉetis ĝin por mi. Mi ĉiufoje legas ĝin, sed ankoraŭ ne finis. Mi tre ŝatas ĝin. (Alexandrine Omba TshamenaKONGO)

Mi vidis la libron “Vojaĝo Esperanto-lando” ĉe mia amiko Honoré Sebuhoro, Prezidanto de Verda Stelana Klubo! Surprizite mi ekfoliumis ĝin kaj trovis tre interesajn materialojn en ĝi, ekzemple, Lingva Praktiko, Bona Kaj Malbona Prononcadoj, Estas Mi Esperantisto, La Vojo ktp. Kaptis pli mian atenton la Verda Biblio, biblieca emfazo pri tio, kiel naskiĝis Esperanto. Mi ride ĝojas kaj dankas ĝian aùtoron Boris Kolker proe. Tre bona, havinda libro, se oni vere volas vojaĝi en Esperanto-lando! (Joel MuhireKONGO)

 

Mi jam pli ol dek du fojojn legis vian libron nomatan "Vojaĝo en Esperanto-lando". Tio faris min esperantisto. Kvankam antaŭ longa tempo mi jam lernis fundamentan gramatikon de Esperanto, mi ne povis scii ideon, kulturon, historion, famajn esperantistojn, ĝis mi legis vian libron. Multan dankon al vi pro tio, ke vi verkis tian bonegan libron! Via libro malfermas la pordegon de Esperantujo por komencintoj. Mi rekomendas al ĉiuj esperantistoj, ke ili nepre almenaŭ unu fojon legu ĉi tiun tre utilan libron. (Lee Hyun Hee KOREIO)

 

Jam via libro estas fame konata en Koreio. Mi forte rekomendos ĝin al koreaj samideanoj. (LEE Jung-keeKOREIO)

Vian libron kelkfoje mi legis kaj kunlegis kun miaj geesperantistoj kaj bona instruisto s-ro HO Song en Seoulo. (Jinsim ANKOREIO)

Dank' al via libro mi pli interesiĝis pri Esperanto kaj Esperantujo. (Kara AnKOREIO)

 

Vojaĝo en Esperanto-lando” estas unu el la plej rekomendindaj lerniloj! Antaŭ tri jaroj en Korea Esperanto-Asocio mi instruis Esperanton al la progresantoj uzante ĝin. Oni tre ŝxatis ĝin.  (Song HoKOREIO)

 

ILERA-ano aperas sur instrulibro de Esperanto. Nia Landa Reprezentanto en Koreio, Lee Son-Yun (Junchjo) aperis sur la libro de Boris Kolker “Vojaĝo en Esperanto-lando” (paĝo 100), eldono de UEA, 2002. La foto de Junĉjo aperas apud artikolo de Will Green “Telefonaj Mirakloj”, kaj la titolo de la foto legiĝas: “La korea esperantisto Lee Song-Yung (Junchjo) kontaktas tra la etero la esperantistajn radio-amatorojn”. Kvankam ne estas specifa mencio pri radioamatorismo kaj ILERA tra la artikolo, tamen tutpaĝa foto de HL1ODL ĉe stacio ilustras la verkon. Do, lernantoj de la progresiga kurso de Boris Kolker lernas ankaŭ pri la ekzisto de esperantistaj radioamatoroj! (ILERA Bulteno, n-ro 66, januaro 2004)

 

Via libro estas unu el la plej ŝatataj de mi kaj miaj amikoj. (Nema Park YongsungKOREIO)

 

Mi jam aĉetis “Vojaĝo”-n kaj estas treege impresita. Ĝi fariĝis mia plej ŝatata libro... (kun mia respekto...). (Kristal KimKOREIO)

 

Mi havas ekzempleron de via verko. Mi havis ankaŭ la unuan, malpli luksan eldonon, sed mi donacis ĝin al mia e-lerninto. Vian libron mi multe mencias en miaj e-kursoj kaj utiligas ĝin kun progresantaj lernantoj. (Hugo MoraKOSTARIKO)

 

Boris Kolker eldonis ĉe UEA la duan plibonigitan eldonon de la perfektiga kurso de Esperanto, kiu samtempe estas gvidlibro pri la Esperanta kulturo. Riĉe ilustrita, la verko prilumas diversajn aspektojn de Esperantujo... Korajn gratulojn al ilustra redaktoro Osmo Buller kaj grafikisto Francisco Veuthey kiuj dokumentite gvidas nin tra 26 lecionoj de la Esperanta pasinteco kaj la aktuala vivo... Esperantujo en la libro estas ĉarme multvizaĝa kaj ties kroata parto estas stimula. (Spomenka Štimec, eksa membro de la Akademio de Esperanto, verkistino, aŭtoro de lernolibro KROATIO)

 

Kompreneble, ke mi havas vian libron "Vojaĝo en Esperanto-lando", kiu troviĝas en mia 2000-voluma Esperanto-biblioteko! Ĉiu serioza biblioteko devas posedi ĝin, ĉar temas ne pri simpla lingvo-lernolibro, sed pri lernolibro de kulturo kaj historio de Esperanto. Mi aĉetis tri ekzemplerojn ĉe UEA jam antaŭ longa tempo, kaj du jam ne plu estas ĉe mi, sed ĉe aliaj kroataj esperantistoj. Ankau mian ekzempleron uzis minimume kvin aliaj personoj! (Josip Pleadin, aŭtoro de la literatura enciklopedio "Ordeno de Verda Plumo" – KROATIO)

 

Mi jam aŭdis laŭdajn vortojn pri via libro kaj mi gratulas vin. (Ivo Osibov, eksa ĝenerala sekretario de UEA – KROATIO)

 

Via libro "Vojaĝo en Esperanto-lando” estas tre grava, interesa kaj utila por ĉiu esperantisto. Mi estas ĝoja ke mi povis ĝin aĉeti. Kiam mi havas tempon, mi ĉiam havas vian libron en la manoj. (Nives PrivileggiKROATIO)

 

Mi altege taksas Vian kontribuon surkampe de la lingvo internacia. Mi bonege konas vian faman lernoliborn, kiun mi aĉetis antaŭ jaroj kaj jaroj en unu moskva librobrokantejo... (Mato SpekuljakKROATIO)

"Vojaĝo en Esperanto-lando" vere estas bona kaj interesa libro kaj samtempe ĝi estas perfektiga kurso. Mi rekomendas la libron al ĉiuj esperantistoj. (Zlatko Hinšt - KROATIO)

Mi tre ŝatas la strukturon kaj uzeblecon de “Vojaĝo”. (Maritza Gutierrez, estrarano de UEA – KUBO)

 

Sendube, "Vojaĝo en Esperanto-lando" estas bonega libro, kaj mi kaptas tiun ĉi okazon por gratuli vin pro tiu trezoraĵo el ĉiu vidpunkto. Ni sentas altan estimon por vi pro tiu via bonega libro. (Julian Hernandez Angulo KUBO)

 

Mi ricevis la libron “Vojaĝo por Esperanto-lando” donace de amiko el Nederlando Joeri A.W. Smolders kaj mi diras al vi, ke ĝi estas tre bona lernolibro por mi: ja mi deziras perfektigi mian lingvoregon. Mi hodiaŭ komencis legi kaj lerni la libron kaj mi vidas, ke ĝi refreŝigas mian konon pri la naskiĝo kaj evoluo de Esperanto. Estas granda plezuro por mi skribi tiujn vortojn al vi, la ĉiĉerono de tiu ĉi libro, kaj mi pensas, ke Esperanto estas la plej bona ideo en la mondo. (Marianela RamirezKUBO)

 

En Riga mi gvidas Esperanto-klubon kaj iam mi dum niaj kunvenoj uzas ankaŭ vian libron "Vojaĝo...". Vi estas bravulo! Eble iam Vi skribos ankaŭ pri mi - organizanto de la unua BET, kiu poste iĝis grava aranĝo por la tuta Sovetunio kaj de kiu devenis ankaŭ SEJT. (Biruta Rozenfelde LATVIO)

 

Mi dufoje vizitis la libroservon en Havano. En la dua vizito viajn librojn oni jam ne plu povis aĉeti, ĉar ili estis plene venditaj. Tio signifas, ke vian verkon geesperantistoj alte taksas, kaj la lernolibro estas bezonata por ili. (Aldis Bušs – LATVIO)

 

Scipovis Boris Kolker kolekti kolektivon da interesaj kaj kompetentaj rakontistoj. Tial la gvidlibro, laŭteme tre varia, estas jen amuza, jen pensiga, sed ĉiam instrua. Ĉiuj tekstoj de la lecionoj prezentas bonan, klaran, maltedan lingvaĵon. Vere, ĝi ne ĉiam estas konsiderinde simpla – ĝi ja celas altigi la lingvokulturon de la leganto. La atenta leganto havas bonan okazon riĉigi sian vortprovizon... Finfine, mi respondu la titolan demandon, kiel spertiĝi en Esperanto. Estas simple – akiru la gvidlibron “Vojaĝo en Esperant-lando” kaj atente, kun krajono enmane, legu ĝin. Vi nepre atingos la celon! (Vytautas ŠilasLITOVIO).

 

Mi estas akirinta 3 ekzemplerojn de la "Vojaĝo" de Boris Kolker pere de UEA. Unu libron mi donacis al mia filo okaze de lia naskiĝtago, la duan - al la urba biblioteko. La propran ekzempleron de la "Vojaĝo" mi dume pruntedonas al mia kolego. Tamen mi estas farinta la foton kun la aĉetitaj 3 ekzempleroj de "Vojaĝo en Esperanto-lando" kaj nepre aperigos ĝin sur mia Fejsbuka muro. (Algis PijusLITOVIO)

 

Bonan uzadon de vere bona lernolibro! Mi delonge havas tiun libron, jam eble dek jarojn. (Gražina OpulskieneLITOVIO)

 

Mi persone havas la libron "Vojaĝo en Esperanto-lando". Mi tralegis ĝin kaj restis kun granda pozitiva impreso kaj entuziasmo. Kore dankas al Vi pro tio! (Viktor GaleskiMAKEDONIO).

 

Kvankam mi estas komencanto, mi povas diri ke “Vojaĝo en Esperanto-lando” estas unu el la plej riĉenhavaj kaj interesaj libroj kiujn mi vidis. Mi pensas ke ĝi estas perfekta lernolibro; la elektitaj tekstoj, ekzercoj kaj la komentaro estas tre gravaj. Mi estas feliĉa studi en la Internacia perfektiga koresponda Kurso (IPKK), sub la gvido de mia ĉiĉerono S-ro Boris Kolker. “Vojaĝo” malkovras al mi la Esperanto-kulturon, literaturon kaj historion. (Boughoud Si AbdelkrimMAROKO)

 

Via libro voyaĝas en la mondo. Mi akiris ĝin danke al Osmo Buller (UEA) kaj mi legis ĝin. Ĝi estas la plej bona por havi imagon pri la Esperanto-movado kaj ĝi kuraĝigas plu lerni Esperanton. (Ahmed Mansour - MAROKO)

 

Vojaĝo en Esperanto-lando” ne estas ordinara lernolibro. Vere, ĝi estas ege bona libro, ĉar ĝi enhavas multe pri diversaj temoj en Esperantujo: gravaj esperantistoj, la Esperanta historio, kulturo, literaturo, ktp. Boris, koran dankon pro via gravega, granda laboro... estas bona ideo, ke Meksika Esperanto Federacio vendu vian verkon... Mi esperas iam ekkkoni vin persone en Esperantujo, dume mi daŭre informas aliajn pri via grava verko. (Mallely Martinez MateosMEKSIKO)

 

Via libro estas devaĵo en ĉiuj esperantistaj bibliotekoj! Libro, kiun nepre devas havi ĉiu mezlernanto de Esperanto por plibonigi sian lingvoscion! Ĝi estas treege utila kiel legolibro, por plivastigi la vorttrezoron kaj ankaŭ por lerni kaj stilon kaj manieron sin esprimi kaj konstrui frazojn kun Esperanta ĝusteco. Mi aĉetis ĝin ĉe UEA dum mia lasta vizito al Roterdamo. (Guillermo MaciasMEKSIKO)

Mi jam havas vian libron “Vojaĝo en Esperanto-lando” kaj mi eĉ donacis kroman ekzempleron al la universitato en la urbo Tijuana. Tie mi instruas Esperanton dum 3 jaroj. (Gilda Muñoz Bonilla – MEKSIKO)

Mi devas gratuli vin pro via belega laboro kaj libro, mi tre multe ŝatas ĝin. (Vicente Valdes BejaranoMEKSIKO)

 

Mi havas vian libron! Ĝi estas vera trezoro! Kaj ĝi tre helpis min kompreni multajn aferojn de la lingvo kaj de ties kulturo. cid:image002.gif@01CD7F14.C9E11FA0 Koran dankon al vi pro tiom granda aranĝo!! (Carlos HernándezMEKSIKO)

 

Mi legantas vian belan kaj interesan libron. Mia amiko Gustavo Luna pruntedonis ĝin al mi. Mi trovos, kiel ni povos aĉeti vian libron. (Denice Maldonado ValverdeMEKSIKO)

 

Vian libron "Vojaĝo en Esperanto-lando" mi plezure aŭskultis per sondisko en formato MP3, poste mi kopiis ĝin por nia Moldavia blindula Esperanto-societo. (Victor VarzariMOLDAVIO)

 

Mi perfekte memoras pri la tempo, kiam mi legis vian libron, kaj pri grandega plezuro, kiun mi ricevis legante ĝin. (Vasile GavrilanMOLDAVIO)

 

Mi konsentas kun la recenzinto, ke via libro ja estas treege utila kaj interesa. Mi jam tralegis vian  libron "Vojaĝo en Esperanto-lando", sed ĝi estis la unua eldono. Do vi jam triafoje eldonis ĝin. Kompreneble, pli interesas min tiuj eldonoj. Nepre ni aĉetus la 2-an kaj 3-an.  (Chimedtseren EnkheeMONGOLIO)

 

Korajn gratulojn al vi kaj al ĉiuj uzantoj de via libro. Ĝi estas agrabla instruilo/lernilo. Jam kelkfoje mi povis donaci vian Vojaĝon al homoj en landoj kie ne estas Esperanto-bibliotekoj. Se mankas al la homoj gravaj verkoj, kiuj estus bazaj por kompreni la estiĝon kaj evoluon de la lingvo kaj de la uzantoj/kritikantoj, via verko estas belega enkonduko en tiu mondo! Volonte mi aĉetos pliajn dum la UK. (Ans Bakker ten HagenNEDERLANDO)

 

La dua, reredaktita kaj kompletigita eldono de la libro estas vere valora materialo, legenda kaj trastudenda por ĉiuj konsciaj esperantistoj, ĉu individuaj pluperfektiĝemuloj, ĉu studantaj en grupoj, kunagantaj en kluboj... Verŝajne la nova libro - ni povas diri iusenca "antologia enciklopedio" - de sinjoro Kolker fariĝas nepre havenda sur la breto de ĉiu kursgvidanto, klubestro kaj konscia esperantisto, apud la naciaj kaj unualingvaj vortaroj kaj plej ŝatataj lernolibroj. ... La libro furoris dum la kongreso en Vilno (2005) kaj en la libroservo el ĝi estis venditaj plej multe da ekzempleroj (96). La intereso estis granda, malgraŭ tio, ke fakte multaj samideanoj posedas (kaj espereble trastudis) la duan eldonaĵon. ... Interese estas ke la kurso aperis ankaŭ en la japana lingvo. (Katalin Kovats, membro de la Akademio de Esperanto, aŭtoro de lernolibroj NEDERLANDO-HUNGARIO)

 

La verko estas tipografie majstre farita, riĉa je koloroj, fotoj kaj desegnaĵoj... Se vi ŝatas vojaĝadon, literaturon en diversaj kulturoj, tiam mi povas konsili al vi tiun ĉi unikan lego-, studo-  kaj trarigardindan libron, kiun mi du fojojn kun granda plezuro  tralegis. (Jacques Tuinder NEDERLANDO)

 

En nia klubo jam 4 personoj aĉetis vian valoregan kaj treege interesan verkon kaj dum la Zamenhofa vespero estis uzata parto el la “Verda Biblio” el via verko. (Ru Bossong NEDERLANDO)

 

Kun pli kaj pli kreskanta admiro mi tralegis vian "Vojaĝo en Esperanto-lando". Vere, tiuj, kiuj ĝin atente tralegos (aŭ trastudos, kompreneble), akiros vastan konon pri "Esperanto-lando"! (Wouter Pilger, aŭtoro de vortaro NEDERLANDO)

 

Mi aĉetis tri ekzemplerojn de via lasta vojaĝlibro (unu por mia rumana amiko Mihaj Trifoi). (Ton Verwoerd NEDERLANDO)

 

Koran dankon pro la honoro, ke mia libro "Vivo de Andreo Cseh" estas menciita en via tre interesa kaj utila verko "Vojaĝo en Esperanto-lando". Mi kore gratulas ke la verko jam atingis 3-an eldonon. Ĝi vere meritas ĝin. (Ed Borsboom, prezidanto de OSIEK NEDERLANDO)

 

Tuj kiam mi vidis vian libron “Vojaĝo en Esperanto-lando”, mi aĉetis ĝin, ĉar ĝi aspektas alloga eksterflanke kaj ene. (Wil van GanswijkNEDERLANDO)

 

Mi kun granda ĝojo ricevis "Vojaĝo"-n donace pro miaj laboroj por la nederlanda revuo 'Fen-X' kaj ŝatas ĝin. (Jacobus Hammer NEDERLANDO)

 

Mi jam posedas la pra-“Vojaĝo”-n (1-an eldonon), sed per via ligilo mi elŝutis la provekzempleron de la nova “Vojaĝo”. Ĝi aspektas tre moderna kaj alloga, kaj pro tio mi mendis ĉe UEA ankaŭ la novan eldonon. (Ronald BijtenhoornNEDERLANDO)

 

Mi ricevis "Vojaĝo"-n kiel donacon de amikoj en Meksiko. Ili tre rekomendis al mi legi kaj trastudi ĝin; mi obeis kaj nun mi estas tre ĝoja pro la rezulto :) Mi jam legis ĝin unufoje, kaj nun mi kompletigas la testojn. Tre interesa kaj leginda libro. "Vojaĝo" estas tia libro, kiun ne sufiĉas legi unufoje, ĉar ĉiam oni trovas novajn aferojn ene de ĝi. Mi planas foti min kun mia libro baldaŭ, vi vidos! (Uriel GurdianNIKARAGVO)

 

Mi akiris la libron "Vojaĝo en Esperanto-lando", post kiam mi trastudis en la perfektiga kurso kelkajn lecionojn de tiu libro ... kaj mi malkovris orminon de informoj, de klarigoj, de instruoj kaj de poeziaĵoj. Oni ĉerpas el ĝi interesajn informojn pri homoj, kiuj kreis eventojn, kaj homoj, kiuj kontribuis kaj kunhelpis la movadon de Esperanto. Oni ĉerpas el ĝi ankaŭ gramatikajn kaj kulturajn sciojn. Ĝi estas perfekta ilo por prepari sin al ekzamenoj kaj por ĉiu ĝi estas nepre necesa instrumento. (Leonie SchaupNOV-KALEDONIO)

 

Mi legis la unuan eldonon kaj ege profitis per ĝi. (Harald HelfgottPERUO-USONO-BRITIO)

 

Mi aĉetis vian lernolibron "Vojaĝo...". Ekde la vintra semestro 2003 mi utiligos ĝin en mia esperanto-kurso por la studentoj de la Lublina Politekniko... Mi pensas kaj esperas, ke ankaŭ ili multe ĝuos vian lernolibron, same kiel tio okazis al mi. (Tomasz Chmielik, verkisto POLLANDO)

 

Mi tre gratulas, ke Via kurso estas jam en la japana lingvo. Ĉu ne estus bone, ke ĝi aperu ankaŭ en la pola lingvo? (Stanislaw Mandrak POLLANDO)

 

La 14-a numero de la revuo de E-Grupo ĉe Vezero finiĝas jam per la kristanskaj kaj novjaraj bondeziroj kun la sufloro pri taŭga kristnaska donaco. Ni malkaŝu: „Vojaĝo en Esperanto-lando” de Boris Kolker. Ni malkaŝas tion des pli volonte, ĉar iu el la vojaĝoj ja sufloras tiun al la esperantlingvaj radioelsendoj. (Barbara Pietrzak, Ĝenerala Sekretario de UEA, membro de la Akademio de Esperanto POLLANDO)

 

Ankaŭ mi apartenas al la admirantoj de ”Vojaĝo...”. Unuafoje mi legis ankoraŭ la sovetiain version; jam tiam mi multe ĝuis. La nova eldono estas mirinda. Mi aĉetis jam plurajn ekzemplerojn kaj donacis ilin al miaj verdaj amikoj kiel plej utilan donacon... Ĉi-somere mi instruis en Greziljono Esperanton. Mi rekomendis por la ekslernantoj ankaŭ vian libron por paŝi plu.  (Georgo Handzlik, la Bardo sen Barbo POLLANDO)

 

Mi ĉiam rekomendas vian libron. En la lasta jaro mi partoprenis en IEK (OSIEK) renkontiĝo en Slovenio, kaj imagu, ke tie estis vendata “Vojaĝo” inter aliaj libroj kaj ĝi malaperis tre rapide. Do, via libro plaĉas al homoj, kaj ili ŝatas ĝin... Gratulon por vi! Vere tre bona, interesa kaj utila la libro estas. Kaj vi metis en ĝin vian koron. (Teresa LiberskaPOLLANDO)

 

Via libro "Vojaĝo en Esperanto-lando" estis la dua, kiun mi tralegis en la lingvo internacia antaŭ kelkaj jaroj, kaj daŭre ĝi restas la plej ŝatata. Al mi ĉirkaŭ la jaro 2006 la libron donacis Osmo Buller, al kiu mi tre dankas, ĉar ĝi efike mobilizis min al pli bona lingvokono. (Przemysław Wierzbowski – POLLANDO)

 

Mi deziras transdoni al Vi miajn sincerajn gratulojn okaze de la ĉampioniĝo de via libro, kiun mi volonte venontokaze aĉetos. (Andrzej BachPOLLANDO)

Mi ricevis ekzempleron de "Vojaĝo en Esperanto-lando" donace de amiko, komence de mia persona vojaĝo en Esperantujo. La libro estis tiam por mi tre interesa, sed nur ekde nelonge mi estas kapabla vere aprezi la fakton, ke ĝi ebligis al mi eniri tiun miraklan Esperanto-mondon, konatigante al mi la kulturon kaj lingvon. Kiam mi legas tiun aŭ alian de la klasikaj originalaj libroj en Esperanto, mi foje pensas: ĉu mi jam ne legis tion? Kaj mi rememoras, ke koncerna fragmento aperis en via libro. Kaj la grafika flanko de la libro - vera artaĵo! Mi estas sincere danka al vi, ĉar "Vojaĝo..." estis la pordego, tra kiu mi eniris Esperantujon. (Paweł Fischer-KotowskiPOLLANDO)      

 

Mi gratulas al vi ĉampionecon en la jardeko 2001-2010. Vere, via libro "Vojaĝo en Esperanto-lando" fariĝis grandvalora verko en Esperantujo. (Adam OlszewskiPOLLANDO)

 

Mi lernis Esperanton legante vian admirindan libron! Mi ŝategas "Vojaĝon en Esperanto-lando" kaj antaŭ kelkaj jaroj mi eĉ prenis ĝin kun mi al Tiraspolo - via naskiĝurbo, kiun mi vizitis okaze de unu el miaj profesiaj vojaĝoj. (Konrad AndrzejukPOLLANDO)

 

Mi gratulas vin pro la granda sukceso de via libro. Jes, mi havas ĝin. (Ilona KoutnyPOLLANDO-HUNGARIO)

 

La riĉege ilustrita libro “Vojaĝo en Esperanto-lando” devas esti en la manoj de ĉiu esperantisto. Vere rimarkinda estas la sekcio “Komentaro”, kiu aperas ĉe la fino de ĉiu leciono kaj estas solida bazo por la kono de la Esperanta kulturo. Tie la aŭtoro, krom klarigi kelkajn punktojn de la tekstoj, aldonas informojn pri la ĉefaj agantoj kaj eventoj de Esperanto-lando. Por mi studi en la Internacia Perfektiga Koresponda Kurso (IPKK) estis sperto ege interesa kaj profita. La konoj, profesieco kaj amo al Esperanto de profesoro Boris Kolker tre impresis min. (Antonio Tavares PORTUGALIO)

 

Mi represos materialon pri via libro, char ĝi vere estas interesa. (Aurora ButeRUMANIO)

 

Mi tre ĝojas pro via sukceso! Via libro, "Vojaĝo en Esperanto-lando", estas tre bona. Ĉu vi pretigas novan kreaĵon? (Mihai TrifoiRUMANIO)

 

Mi ne diru multe pri la libro, ĉar sen mia opinio ĝi jam famiĝis tra la tuta E-mondo. Ĝi tion meritas, ĉar estas vera juvelo en nia por- kaj priesperanta literaturo. Ĝi donas tre riĉan prezenton de diversaj originalaj literaturaj stiloj, abundan informan materialon pri la E-movado kaj – kio aparte valoras – ĝi enhavas kolose multan klarigan komentaron pri la homoj, libroj, eventoj en Esperanto-lando. Ĝi estas vera enciklopedio en beletra-instrua formo. (Vladimir Samodaj, honora membro de UEA, verkistoRUSIO)

 

Sendube "Vojaĝo en Esperanto-lando" de Boris Kolker estas bona bazo por tiuj, kiuj volas senti sin hejme en la tutmonda Esperantio. Ni arde konsilas ĝin al tiuj, kiuj timas aĉeti esperantlingvajn librojn en "Vojaĝo..." vi nepre trovos ion interesan, ĉar ĝi konsistas el multaj tekstoj pri diversaj temoj. Krome, ĉiu leciono portas fortan emocian efikon. La libro povus esti ankaŭ plej taŭga esperantaĵo por donaci al viaj amikoj, legemaj aŭ ne tre. Ni "Vojaĝu" ĉiuj kune kaj jam ĉi-somere spertu pli bonan lingvonivelon ĉe niaj aranĝoj. (Vjaĉeslav Ivanov kaj Aleksandr Osokin RUSIO)

 

Vojaĝo en Esperanto-lando” estas vere tre taŭga libro por transiro de lernado [de Esperanto] al konsumado [de Esperantaj kulturaĵoj: periodaĵoj kaj beletro]. (Vjaĉeslav Ivanov kaj Aleksandr Osokin RUSIO)

 

La libro, laŭ mi, meritas esti celo de la vivo. Laŭ signifo por la irantoj en Esperanto-landon kun celo resti ties civitanoj, ĝi restos eterne utila. Mi nur bedaŭras pro mia partopreno per ne la plej bona mia verko; nu, tiu ne ankoraŭ estas verkita. Cetere, la 3-an de novembro la klubkunsido en Tiĥvina urba E-klubo decidis aranĝi ekstran kunvenon ĉiumonate speciale por studi la "Vojaĝo"-n. Dankon al la aŭtoro! ... Mi kore gratulas vin pro la granda sukceso de via "Vojaĝo"! Plej kontentiga fakto estas, ke la libro ne nur aĉetatas, sed aktive uzatas. Ankaŭ mi uzas! (Mikaelo Bronŝtejn, verkisto kaj kanzonisto RUSIO)

 

La lernolibro estas metodike perfekta, interesa laŭ enhavo kaj, sendube, tre utila ne nur por progresantoj, sed ankaŭ por tiuj, kiuj opinias sin "perfekte sidantaj en la lingvo". Pro tio ke ĝi enhavas multe da interesaj faktoj pri E-historio kaj literaturo, ĝi estos bona helpilo por prepari sin al la supera ekzameno. (Nina Cvileneva RUSIO)

 

Tiu ĉi libro mirinde taŭgas por tre diversaj progresantoj... Meditante pri legitaj fragmentoj, verkante daŭrigojn, respondante gramatikajn kaj esperant-kulturajn demandojn, oni iĝas vera esperantisto! ... Se vi volas ĝui legadon, aŭ prepari vin por ekzamenoj, aŭ interese aranĝi kunvenon, aŭ perfektigi viajn sciojn, ni rekomendas al vi tiun ĉi rimarkindan libron. (Anna kaj Mati Pentus RUSIO)

 

Oni povas multon ekscii pri historio, literaturo, stilo de Esperanto, konatiĝi kun bone elektitaj beletraĵoj, pecoj pri vivo kaj moroj en diversaj landoj. Ĉiu teksto estas abunde provizita per tre utilaj komentoj; post ĉiu leciono troviĝas ekzercoj por studemuloj, sed faritaj tute ne dokte-tede, sed tiel, ke la homo ĝuu la ekzercadon. ... Do, progresantoj, instruistoj kaj klubgvidantoj, aperis libro nepre utila kaj bezonata por vi! (Nikolao Gudskov, aŭtoro de “Epitomo de esperantologioRUSIO)

 

Mi kun granda plezuro uzis "Vojaĝo"-n kaj opinias ĝin plej bona lernolibro. (Igor Lagutenkov RUSIO)

 

La libro enhavas tekstojn pri la historio kaj facetoj de nia lingvo (de "Kiel naskiĝis Esperanto" plume de la Majstro ĝis... sakroj en Esperanto), movadajn temojn (de konsiloj pri la E-kluba agado ĝis esperantisma filozofio), E-beletraĵojn, interesaĵojn pri landoj kaj moroj. Ĉiuj tekstoj estas abunde komentitaj kaj havas ekzercojn. Frandenda libro!... Se mi revenos al aktiva E-instruado, mi nepre uzos ĝin. (Aleksandro Melnikov RUSIO)

 

La libro ne nur instruas libere regi la lingvon, sed ankaŭ edukas artan guston, donas multajn gravajn kaj utilajn sciojn – do diligenta kursfininto povos ankaŭ bonstile verki... Do la libro ne simila al ĉiuj aliaj, informriĉa, alloga kaj utila. Indas akiri. Se vi tamen malsukcesis kaj la stoko estas elĉerpita (tio estas tre probabla: “Vojaĝo...” staras pinte de furorlistoj) – ne malesperu tute, sed pacience atendu la kvaran (eventuale kvinan ktp.) eldonon, kiuj nepre devas sekvi. (Valentin Melnikov,  poetoRUSIO)

 

Mi gratulas vin verki tiom interesan lernolibron! Mi konsilas ne sidi sur la meritaj laŭroj, perfektigu kaj perfektigu la lernolibron por la sekvaj eldonoj... (Anatolo GonĉarovRUSIO)

 

Eĉ de la unua rapida trarigardo “Vojaĝo” estas tre impone aranĝita eldono! Nu, pri la enhavo mi jam ne parolas - ĝi estas vere impresa kaj senkompara! Mi volis nur urĝe trafoliumi ĝin, sed la rigardo konstante alkroĉiĝadis jen al iu foto, jen al iu teksto, jen al iu poemo... Vere, via libro plenrajte havas grandan sukceson en Esperantujo! (Galina TerentjevaRUSIO)

 

En tuta mia esp-ista praktiko (ekde la jaro 1971) mi vidis nenion pli bonan en la dubinda kampo de la lernolibro-kreo. Viajn lernilojn oni volas ĉiam porti kun si, zorge envolvi ilin en plastan kovrilon por protekti kontraŭ difektiĝo. Ĉio ĉi faras specialan kreivan aŭron ĉirkaŭ la fruktodona ellerno de E-o. (Jevgenij Kononenko RUSIO)

 

Certe, mi aĉetis vian libron kaj kun granda plezuro kaj intereso legis, legas kaj legos ĝin. (Tatjana Rudakova RUSIO)

 

Mi estas tre feliĉa, ke en la aŭtobuso, vojaĝonta en Esperanto-lando, restis unu libera loko por mi... Mi tralegis la libron ankoraŭ laŭ diagonalo, sed deziro atingi Verdan Parnason estas granda. (Mikaelo Gorŝkov RUSIO)

 

"Vojaĝo en E-lando" estas tre taŭga helpilo al tiuj, kiuj intencas submetiĝi al la internacia ekzameno, ĉar ĝi entenas valorajn sciojn pri E-kulturo. Ni decidis fari vian libron atingebla ankaŭ por blinduloj. (Anatolij Masenko RUSIO)

 

Kun ĝojo mi informas vin, ke hodiaŭ mi ricevis la pakaĵon kun la Libro! Mi tuj, veturante al la laborejo, trafoliumadis ĝin tien kaj reen multfoje, kaj jam mi estas ravita! Kiom da bonegaj verkoj prezentitaj! Kiom da bildoj kaj bonegaj fotoj vi kolektis por la tria eldono!!! Mi ricevis ankaŭ plezuron de la aspekto kaj de la bona tipografia nivelo de la eldono... Kaj nun mi jam antaŭsentas plezuregon pro la legado... Mi esperas ke "Vojaĝo" estos tre utila por mia lingva nivelo kaj mi eĉ iom aplombe dirus: ne nur por la mia, ĉar mi esperas instrui Esperanton en ĉiu oportuna okazo, kaj malrekte la libro helpos ankaŭ al ili, al esperontoj. (Maksim GriŝinRUSIO)

 

Mi, certe, plu studas "Vojaĝon en Esperant-lando". Estas bone, ke tie estas ne nur fragmentoj el diversaj famaj aŭ popularaj Esperantaj verkoj, sed ankaŭ viaj propraj verkoj (ekzemple, la versaĵo "Afrodita" en la 13-a leciono). Estas pli bone legi pli malrapide, sed pli efike, kiel mi faras. (Olga MuranovaRUSIO)

 

Mi ne rimarkis, ke dum la Roterdama UK via libro estis aĉetata malpli bone ol kutime. (Garik KokolijaRUSIO)

 

"Vojaĝo" estas la plej bona lernolibro por perfektigi sian lingvoregon. Mi ŝatas en ĝi ĉion. Eble, laŭ mi, unu el la plej interesaj estas malsamaj tradukoj de la fragmento el "Eŭgeno Onegin" kaj, certe, bonega arta dekoro de la libro. (Antonina BokarevaRUSIO)

 

Mi aĉetis Vian libron "Vojaĝo en Esperanto-lando" kaj kun plezuro legas ĝin. (Stanislav Kotljarov RUSIO)

 

La libro estas bonega, kaj al mi plaĉis ĉiuj eroj. La bildoj aspektas pitoreskaj! Fakte, “Vojaĝo en Esperanto-lando” estas destinita por altnivelaj esperantistoj kaj povas esti uzata nur por progresintoj. Estas grandega laboro, kaj sentiĝas amo al Esperanto. En Via libro Vi prezentis kelkajn tradukojn de la unua strofo de “Eŭgeno Onegin”, kaj rusoj havas eblecon kompari ilin. Okulfrapas, ke Via traduko sonas plej sukcese. (Lidija JerofejevaRUSIO)

 

Vian libron mi proponis al kelkaj homoj. Tamen ĉiuj diras, ke jam havas tiun ĉi libron. Ĝi estas tre populara! (Jelena ŜaravinaRUSIO)

 

Mi havas la 1-an eldonon de "Vojaĝo”. Ĝi estas tre bona, sed tekstoj de 90-aj jaroj iam ridetigas min. (Igor DenisovRUSIO)

 

Mi havas malnovan eldonon de "Vojaĝo en Esperanto-lando" (la jaro 1992a, la eldonejo "Progress"). Sed ankaŭ mia eldono ege plaĉas al mi. Mi tralegis ĝin kiel iun historiaĵon. Kaj mi fieras, ke mi havas tiun libron – "miaj nepoj min benos" :)  (Olga ShilyaevaRUSIO)

 

La recenzo de Luiza Carol ege plaĉas al mi! Mi sincere fieras pri via sukceso! La lernilo estas tre utila por ĉiuj lernantoj! (Marina KocarRUSIO)

 

Vian libron "Vojaĝo en Esperanto-lando" mi donacis al la Nacia biblioteko de Udmurta Respubliko. (Bronislav Chupin, aŭtoro de lernolibroRUSIO)

 

Mi havas Moskvan eldonon de “Vojaĝo”. Tamen pro tio ke mia filino elpetis ĝin kaj veturigis en alian urbon, mi intencas aĉeti ankoraŭ unu ekzempleron. (Irina TenengolcRUSIO)

 

Mi rekomendas la perfektigan kurson “Vojaĝo en Esperanto-lando” far Boris Kolker. Ĝin mi foliumis kaj jam konstatis ke estas bona ilo por perfektigi E-nivelon... Ĝi estas tre enhavoriĉa k belaspekta... Mi provos fari la perfektigan kurson tiel baldaŭ kiel eble;  interalie, ĉar mi gvidos la unuan E-kurson en mia lando venontjare. Mi devas havi bonan E-nivelon do. (Eduardo NavasSALVADORO)

 

Mi ĝojas ke vi daŭre aktivas kaj ke via lernolibro daŭre disvastiĝas tra la mondo. (Zoran Ćirić SERBIO)

 

Gratulon al la aŭtoro de la plej vendita libro!!! (Stano Marček, redaktoro de la revuo “Esperanto” – SLOVAKIO)

 

Al la tekstoj estas aldonitaj multegaj rimarkoj pri faktoj kaj personoj, la lernolibron do oni povas uzi ankaŭ kiel enciklopedion pri Esperanto-lando. La libro havas modernan aspekton kaj ilustras ĝin multaj bildoj. Ne mirigas, ke tiu alloga kaj inspira verko atingas la unuan lokon en vendolistoj de Esperantaj libroj. Ĝi plene meritas atenton de ĉiuj esperantistoj, kiuj ne volas balbuti kaj resti duon-analfabetoj pri la Esperanto-kulturo. (Rastislav SarisskySLOVAKIO)

 

Vojaĝo en Esperanto-lando” estas furora (malgraŭ prezo) - do ne povas esti minusa komerce. Imagu KIOM furora ĝi estus, se la prezo estus malpli alta kaj povus ĝin aĉeti pli da E-istoj! (Peter Baláž – SLOVAKIO)

"Vojaĝo en Esperanto-lando" estas interesa, neordinara Esperanto-libro kaj lernolibro de Boris Kolker (Janka HencovaSLOVAKIO)

 

Mi posedas la trian eldonon de “Vojaĝo”. Mi iam legis ĝin kaj mi certe relegos ĝin, ĉar mi volas instrui Esperanton kaj bezonos uzi bonajn materialojn. (Magdaléna FeifičováSLOVAKIO)

 

Eksterordinare bona estas ankaŭ la libro de Boris Kolker “Vojaĝo en Esperanto-lando”. Por plialtigi E-nivelon tiu ĉi libro estas almenaŭ utila, se ne eĉ necesa. (Slavko Samotorchan – SLOVENIO)

 

Ĉefverko! “Vojaĝo en Esperanto-lando” restas la plej interesa lernolibro, kiun mi iam legis. Krome “Vojaĝo” estas la plej perfektiga! Mi multe uzas ĝin. Mi jam plenlegis ĝin dufoje kaj ĉiam mi lernas ion novan. Tiu libro estas tiel grava, ke oni volas ĉien iri kun ghi! (Elisée ByelongoSUD-AFRIKO)

 

"Vojaĝo en Esperanto-lando", laŭ mi, estas unu el la plej gravaj kaj uzeblaj libroj, kiuj iam ajn aperis en Esperanto. Kial? Samtempe ĝi estas perfektiga kurso kaj gvidlibro tra la Esperanta kulturo.... Ĝi estas taŭga por ĉiu esperantisto, krom por vera komencanto. La libro estas uzebla kaj por kursoj, kaj por sola studanto. (Leif Nordenstorm SVEDIO)

 

Mi forte rekomendis vian libron al kelkaj personoj en la kongreso kaj mi scias ke iu el ili aĉetis ĝin. Mi mem denove uzos ĝin en kursoj. Dum mia kurso sep personoj aĉetis ĝin. Denove mi volas diri ke mi multe ŝatas ĝin. Sukceson al vi! (Kerstin Rohdin SVEDIO)

 

Mi povas informi vin, ke via libro uziĝas dum tiu ĉi semestro en la esperanto-kurso de la Stokholma universitato. (Hartmut TraunmullerSVEDIO)

 

Mi aĉetis vian libron "Vojaĝo en Esperanto-lando". Mi komprenis, ke mi ne povas vivi kaj plibonigi miajn Esperanto-kapablojn sen ĝi... Dankon, Boris, por via admirinda libro kaj la tuta kurso. Kvankam mi estis komencanto, mi faris tiun vojaĝon en Esperanto-lando sufiĉe rapide kaj eĉ sukcesis trapasi internacian ekzamenon dum la 91-a Universala Kongreso en Florenco. Mi esperas, ke pli da esperantistoj ekdeziros fari kun vi tiun mirindan vojaĝon. Mi ĉiam varme rakontas kaj pri la libro kaj pri via kurso.  (Urszula Kwasniewska SVEDIO)

En 2007 ni uzis vian interesan libron “Vojaĝo en Esperanto-lando” en studrondo en Gotenburgo.

(Siv BurellSVEDIO)

 

Kial pagi flugbileton? Lege VOJAĜU al Esperanto-lando! (Claude Piron, verkisto, iama membro de la Akademio de Esperanto SVISLANDO)

 

Mi vidis hodiaŭ vian novan libron, en CDELI - tre bele farita - kaj cetere laŭdita de Claude Gacond... kio devus signifi multon... (Andy Kuenzli SVISLANDO)

 

Mi gratulas pro la bona vendado de via libro. Mi esperas, ke je tio korespondos grandiĝo de la movado. (Tazio Carlevaro SVISLANDO)

 

Mi estas konvinkita, ke “Vojaĝo en Esperanto-lando” estas libro de granda valoro. (Dorothée Baumgartner SVISLANDO)

 

Estinte en Roterdamo, mi ĝuis la riĉaĵon de la libroserva fako. Mi ege volis havigi al mi multe da bonegaj kaj interesaj libroj, sed pro la manko de mono, mi devis elekti nur unu. Mi decidis aĉeti ĝuste la vian "Vojaĝo en E-lando", ĉar foliumante, mi trovis ĝin ege interesa kaj informoriĉa. Dankon. Mi ĉiam kaj ĉie rekomendas vian libron. (Firdaus ŜukurovTAĜIKIO)

 

Pere de s-ro Hans Bakker mi ricevis vian libron “Vojaĝo en Esperanto-lando”. Estis mia ĝojo legi ĝin tago post tago. Vere, ĝi estas lerninda kaj amuza libro! Mi gratulas vin pro la granda laboro verki ĝin. (Sismas RobertTANZANIO)

 

Kompreneble, mi posedas ekzempleron de via libro “Vojaĝo en Esperanto-lando”! Antaŭ du jaroj franca amikino aĉetis ĝin por mi. Ŝi mem enmanigis ĝin donace al mi en Togolando. (Adjévi AdjeTOGO)

La libron, kiun mi legis en la 2014 septembra Sumoo estis "Vojaĝo en Esperanto-lando" de Boris Kolker. Ĝi estas bonega libro por progresantoj en Esperanta lingvo. Sed ne estas nur simpla lernolibro aŭ legolibro. Ĝi ankaŭ instruas la historion kaj kulturon de Esperanto. La libro enhavas eseojn pri la Esperanta historio kaj multajn eltiraĵojn el gravaj verkoj de gravaj verkistoj, multajn poemojn por tiuj, kiuj ŝatas poezion, rakontojn  kaj partojn de prelegoj de gravaj esperantistoj ktp. Tio, kio multe gravas, estas la oranĝkoloraj notoj, de kie oni povas fari por si mem longan liston de gravaj libroj por legado. Laŭ mi, la libro valoras eĉ pli, se oni lernas ĝin en klaso kun instruisto kaj plenumas la ekzercarojn post ĉiu el la 26 lecionoj.  (Vasil KadifeliTURKIO)

 

Mi lernis Esperanton ĉi-jare kaj ankoraŭ bezonas praktiki. Mi ricevis vian libron Vojaĝo en Esperanto-landokiel donacon de mia germana amiko Frank Huber, kiu loĝas en Karlsruhe. Li aĉetis ĝin por mi dum la Bavelo-seminario. (Başak ArayTURKIO)

 

Alvenis la tempo, kiam mi povas diri al Vi, ke mi pretas traduki al la ukraina lingvo Vian ĉarman libron "Vojaĝo en Esperanto-lando". (Semjon VajnblatUKRAINIO)

 

Via libro "Vojaĝo en Esperanto-lando" ĉie havas sukceson. Ankaŭ mi uzas ĝin por instruado. (Yevgen KovtoniukUKRAINIO)

 

Mi plezuregas, legante vian Vojaĝilon. Ĝi estas tre interesa, tre originala, eĉ admirinda. (Grigorij GeĥtUKRAINIO)

 

Dankon al Dio kaj al la aŭtoro pro la bonega esperantistigilo! :-) (Evgenia Slovaĉevskaja  UKRAINIO)

 

Dankon pro la “Vojaĝo”! Ĝi estas admirinda verko bonguste kompilita kaj engaĝige lerta vera lerno-trezoro! (Volodimir SorokaUKRAINIO)

 

Dankon pro via "Vojaĝo", kiun mi jam delonge uzas en diversaj kursoj… Kompreneble, mi uzas konstante tiun bonegan libron, eĉ ne nur kiel lernolibron, sed ankaŭ kiel fonton de diversaj informoj. (Tatjana AuderskajaUKRAINIO)

 

Mi tre ĝojas pri la apero de jam la tria (nekredeble!) eldono de "Vojaĝo en Esperanto-lando"; ĝi estas mirinda libro, kaj mi ĉiam ĝojas, kiam vidas iun legi ĝin! Vere ĝi estas la plej bona E-lernolibro iam ajn. (Yevgeniya Amis-ZverevaUKRAINIO-USONO-KANADO)

 

Mi jam komencis studi la "Vojaĝon...” Ege interesa kaj riĉenhava eldono. (Viktor PayukUKRAINIO-USONO)

 

Komencinta lernanto, deziranta plibonigi sian lingvonivelon, havas per tiu gvidlibro kaj perfektiga kurso tre indan ilon. Li ne bedaŭros sian elekton de tiu libro anstataŭ alia. (Roland Thibault USONO)

 

Certe, lerni per tiu libro estas pli ol nur kurso. Tio estas mirinda vojaĝo tra la historio, literaturo, kaj vera kulturo de Esperanto-lando... Estas multaj lecionpartoj en "Vojaĝo", kiuj rekte helpas la movadon, agadojn en lokaj grupoj kaj ankaŭ la estradon de landa asocio. Multaj ideoj venas el "Vojaĝo" -  ne nur pri literaturo, verkistoj, kulturo kaj nia lingvorego. (Phil Dorcas USONO)

 

Se vi vere volas senti vin hejme en Esperantio, tiu ĉi libro estas por vi. (Den Drown USONO)

 

Mi menciu ĉi tie, ke la libro de s-ro Kolker estos la ĉefa lernolibro por la 2-a kaj 3-a niveloj ĉe la usona somera kursaro NASK (la "Nord-Amerika Somera Kursaro" de Esperanto). Ni elektis la libron pro ĝia aktualeco (en ĝi eĉ troviĝas informo, ke NASK nun okazas en Vermonto, ne en San-francisko!) kaj pro la ampleksa studo pri niaj historio, kulturo, kaj literaturo... Pasintsomere studis ĉe NASK maljuna japano, ege afabla homo. Li kelkfoje trafoliumis mian ekzempleron de la dua eldono de «Vojaĝo», kaj estis klare ke li amis (kaj iom avidis) la libron. En la fino de la kurso mi donacis ĝin al li...  li foriris tute feliĉa, kun bonega legaĵo por la longa vojaĝo hejmen. Post mia reveno, mi kompreneble mendis novan ekzempleron por mi mem, kaj tiel ricevis la trian eldonon.  (Krome, mi mendis duan ekzempleron samtempe, kiun mi donacis al NASK-studento el Nov-orleano kiu perdis la propran bibliotekon en la inundo tie.)... Mi antaŭ kelkaj tagoj skribis en mesaĝo al la grupo "elna-membroj" ke nur "Vojaĝo" estas moderna lernolibro por Esperanto. (Lee Miller USONO)

 

La redakta laboro spegulas la viglan, vervan personecon de la kompilinto, kun kiu mi konatiĝis en 1993 en San-Francisko. (Reginald Jaderstrom USONO)

 

Mi jam tre bone konscias ke "Vojaĝo" estas unika, la plej elstara verko kiun ni nun disponas por ĝia celo.  Pro tio mi volonte diskonigas kaj rekomendas ĝin. (Duncan ChartersUSONO)

 

Boris Kolker aŭtoris la mirindan libron “Vojaĝo en Esperanto-lando”, la plej bonan lernolibron por pli bone scii la Esperanto-kulturon...  Mi ĵus antaŭhieraŭ aĉetis tri ekzemplerojn (unu por mi kaj du kiel donacojn) de tiu libro, dum mi estis en Roterdamo... Mi jam rekomendis la libron al almenaŭ 20 esperantistoj kiel nepran aĉeton kaj kelkaj eĉ aĉetis ĝin pro tio... Verŝajne, mi uzos Vojaĝo por nia perfektiga kurso, sed mi eble ankaŭ uzos ĝin en nia progresanta kurso. (Chuck SmithUSONO)

 

Nia malgranda E-grupo en Davis, CA jam aĉetis ekzempleron po unu de "Vojaĝo".  Kaj ni intencas uzi ĝin kiel bazon de daŭranta studo de la lingvo. Mi jam legis multajn lecionojn en la libro kaj mi trovas ĝin ĝuebla. La libro enhavas multe da informpecoj, pri kiuj mi neniam antaŭe aŭdis aŭ legis. (Henry Studer USONO)

 

Mi aĉetis "Vojaĝo"-n kaj ege ŝatas. Ege, ege bona. (Chuck Donahue USONO)

 

Mi volas denove diri ke mi kaj miaj studantoj ege ĝuis "Vojaĝo"-n. (Prenda Cook USONO)

 

Mi jam aĉetis vian libron antaŭ 9 aŭ 10 monatoj, kaj multe ĝuis ĝin. (Stan BuchholtzUSONO)

 

Mi gratulas vin pro via sukceso, ne nur rilate al via libro sed ankaŭ pro viaj deklaroj pri Esperanto kaj la situacio de Esperantistoj. Mi ankaŭ ĝojas, ke vi nun intencas verki libron pri la vivo de Zamenhof.  Mi esperas, ke eble tia libro iĝos bazo por komerca filmo pri li.  Ŝajnas al mi, ke tio eble povus interesi Steven Spielberg pri tia projekto. (Ronald Glossop USONO)

 

Estas ege bona libro por progresantoj aŭ altnivelaj parolantoj, kiuj volas havi iun libron, kiu traktas nian Kulturon kaj kulturon (oni devas distingi inter majuskla Kulturo = beletroj/artoj, kaj minuskla kulturo = la ĉiutagaĵoj de iu grupo aŭ gento). (Marlon GarrenUSONO)

 

Tre feliĉigos min posedi ekzempleron de la tria eldono kun via aŭtografo. Okaze de la Kristnasko, mi ricevis $25 de miaj bogepatroj, kaj mi ne povas imagi pli bonan donacon al mi el ili ol la tria eldono de via libro. (David KochUSONO)

 

Mi jam havas vian bonegan libron. Dankon pro via granda laboro. (Jeremy AldrichUSONO)

 

Mi lernis multe pri Esperanto dum la studado. Mi dankas vin por la kurso kaj la ŝanco, kiun la studado donas por lerni. (Beth MagallonUSONO)

 

Mi havas du altnivelajn lernolibrojn: “Vojaĝo en Esperanto-lando” de Boris Kolker kaj “Al Perfektiĝo!“ de Violin Oljanov. La Kolker estas bela libro. Ĉiu leciono estas samteme legaĵoj de bonstila Esperanto kaj fenestro al gravaj tempoj, lokoj, kaj homoj de la movado. Mi konu pli pri tiaj aferoj. (Philip BrewerUSONO)

 

Mia edzino portas ĉie en sia mansako nian ekzempleron de "Vojaĝo en Esperanto-lando", por legi kaj lerni ... (Don HarlowUSONO)

 

Dankon pro la impona libro. Ĝi inspiros min studi multe. (Cindi HillUSONO)

 

Mi portis la libron al Brazilo kaj rekomendas ĝin. Parte ĝi estas bona instru-libro, parte ĝi estas bona inform-libro. En pasint-jara “Esperanto” (UEA) mi legis ke japana grupo de esperantistoj tradukas la libron en la japanan lingvon.  Interese. (Nijl BlonsteinUSONO)

 

Finfine mi komencis la unuan parton de via ĉiĉeronata lego-vojaĝo. Dankon kaj gratulon pro via elstara laboro. Mi intencas malrapide sekvi la tutan vojon...  Mi mem uzas vian belan libron nun kun la plej bona el miaj studentoj. (James LiebermanUSONO)

 

Mi konstatas, ke “Vojaĝo” (kune kun via helpema instruado kaj korektado) estas bonegaj instruiloj! (Hoss FiroozniaUSONO)

 

Dum mia vojaĝo al la Universala Kongreso en Bjalistoko mi daŭre relegas vian plej interesan libron. (Maria MurphyUSONO)

 

Mi antaŭ unu monato akiris vian lernolibron "Voyaĝo..." kaj treege ĝoje komencis legi kaj foliumi ĝin. (Norman BerdichevskyUSONO)

 

Mi havas tri ekzemplerojn de via libro, eble kvar. Via elstara atingo estas des pli notinda, kiam oni rigardas la sekvajn lokojn en la listo de furoraĵoj. Pasporta Servo kaj vortaroj certe gravas, sed en tute alia fako ol via krea, literatura kaj instrua libro. Mi estas feliĉa, ke la Esperanta publiko konkrete rekonas la valoron de via libro. (Derek RoffUSONO)

 

Via libro estas la plej bona libro por progresantoj post kiam ili finas "Gerda Malaperis". Mi kredas, ke ĉiu Esperantisto devas posedi ĝin. Dankon, ke vi verkis ĝin. Mi baldaŭ relegos ĝin. (Anthony Ehrhardt - USONO)

 

Vojaĝo en Esperanto-lando” estas LA gvidlibro por mi. Mi havas (amatan) ekzempleron....Tre leginda kaj rekomendinda libro. Kune kun multaj aliaj, mi jam enbusiĝis por la mirinda Vojaĝo en Esperanto-lando. Dankon, Boris Kolker, pro la ĉiĉeronado! (Allan FinebergUSONO)

 

Boris Kolker's “Vojaĝo en Esperanto-lando” is an anthology of poetry, fiction, essays in an easy-to-read format suitable for beginners as well as advanced readers of Esperanto. (Allan FinebergUSONO)

 

Hodiaŭ mi ricevis la libron "Vojaĝo en Esperanto-lando" de Boris Kolker. Kia trezoro ! Mi lernis ke la aŭtoro migris de Rusio al Usono en la sama jaro (1993) kiel mi kaj mia familio. Do, la unuan parton de mia vivo mi loĝis en Nederlando, la duan parton en Usono, kaj la trian parton mi vojaĝos tra Esperanto-lando ! Tiu ĉi lernolibro estas riĉe ilustrita, perfekta por homoj kiel mi, kiu ŝatas plibonigi sian nivelon de Esperanto kaj lerni pli pri la riĉa kulturo kaj historio de la Internacia Lingvo. Dankon, Boris Kolker! Mi planas mendi plurajn ekzemplerojn de tiu ĉi belega libro kiel donacoj al amikoj. (Robert PoortUSONO)
 

Mi antaŭ ne longe aĉetis vian libron kaj alte taksas kaj aprezas vian laboron.(Michael LeibmanUSONO)

 

Estis granda plezuro hieraŭ, celante alian libron sur la breto, ke mi trovis mian ekzempleron de "Vojaĝo en Espernato-lando". Jen okazo por denove gratuli Borison pro tiu lerta kaj utila lernolibro! (George PartlowUSONO)

 

Mi aĉetis mian ekzempleron ĉe la libroservo de E-USA en Raleigh, laŭ la bona konsilo de Liĉjo Miller. Post la ĉi-jara NASK, mi eklegis "Vojaĝo en Esperanto-lando"-n, kiun mi tre ŝatas! Mi afiŝis foje pri mia nova ekzemplero de via libro, mi dankas vin pro via laboro. (Jennifer BondelidUSONO)

 

Mi baldaŭ komencos la sepan lecionon en via libro. Mi multe lernas pri la Esperanta kulturo kaj mi speciale ĝuis legi la poemojn kaj pri la historio de la Esperanto-movado. Mi ĉiutage pliboniĝas Esperante. (Shelby Martin- USONO)

 

Mi ja havas vian valoregan libron, kiun mi mendis antaŭ pluraj monatoj ĉe la libroservo de UEA. (Ruth Kevess-CohenUSONO).

 

Mi pensas, ke “Vojaĝo” estas utilega por progresi en Esperanto kaj ankaŭ por lerni pri la historio de Esperanto. Ĝi ja estas unika kaj grava libro. (Carlos OrtizUSONO)

 

Mi aĉetis la libron “Vojaĝo en Esperanto-lando” en unu el la librejoj de jam revendataj libroj apud mi ĉi tie en Mason, Ohio. Mi ĵus trovis artikolon pri vi en Wikipedia. Vi estas vera Ulo! (Steven LytleUSONO)

 

To Duolingo Esperanto Learners: Some of you might already be able to read these lessons, especially if you have finished the tree. It's a great book and has helped me immensely. If you can't read it, bookmark it! And if you like it, you can get the full version from your country's Esperanto-asocio. (Rebecca Elizabeth ChoshechUSONO).

 

Saluton, amikoj! Ĝojas mi informi ke baldaŭ startos du oficialaj Esperanto-kursoj en mia Universitato: la Medicina Lernejo de la Orienta Universitato en Bolivar-Urbo, Venezuelo. Tiu ĉi bonega libro estos la oficiala teksto por la perfektiga kurso. Dankon, Boris, por via stela laboro! (Jesús CedeñoVENEZUELO)

 

Mi estas unu el la miloj da lernantoj de via libro "Vojaĝo en Esperanto lando". Kun granda plezuro, mi entuziasme legis la unuajn paĝojn kaj decidis lerni la tutan libron, kune kun 9 aliaj esperantistoj. Ni formas studrondon nomitan laŭ via libro "Vojaĝo en Esperanto lando" por kuna lernado. Nun ni estas studantaj la lecionon 14 (pli ol duonvojo). (Nguyen Xuan Thu, ĉefdelegito de UEA VJETNAMIO)

 

Nun ni estas ĉe la fino de nia “vojaĝo”. Samkiel kamparano, ĉiu el ni rikoltas tiel, kiel li semis kaj prizorgis. Mi tute ne pretendas ellerni ĉion, kion alportas la libro. Sed rigardante malantaŭen, mi sentas, ke la rikolto estas konsiderinda. Al s-ro Boris Kolker mi esprimas miajn elkorajn sincerajn dankojn. (Le Thi Cao Truong VJETNAMIO)

 

Post la lasta leciono, retrospektive rigardante mian longan vojaĝon, mi konstatas, ke mi faris progresojn en Esperanto. Sed, neatendite, progreson mi faris ankaŭ en mia nacia lingvo: estante instruistino de matematiko, mi kutime parolas, skribas akurate, koncize, logike, rigore, ne zorgante pri mia stilo. Nuntempe, por bone traduki en la nacian lingvon, mi devas aldoni al mia stilo pli da nuancoj, emocioj kaj homaj sentoj! Surprize, en la studado de Esperanto, arkpafante nur unu sagon, mi atingas du celojn. (Luong Ngoc Bao VJETNAMIO)

 

Via "Vojaĝo en Esperanto-lando" fariĝis kara libro por mi. Ĝi ĉiam estas apud mi. Mi havas ĝin ne nur en unu ekzemplero, sed eĉ en du! (Le Thi Thien Thu VJETNAMIO)

 

Kun plezuro mi uzados vian libron por vojaĝi tra landoj, kie mi povas paroli Esperanton kun homoj. (Nguyen Van LoiVJETNAMIO)

 

Mi jam havas ekzempleron de “Vojaĝo en Esperanto-lando”. Kaj mi kun alia lernantino komencis lerni ĝin sub la gvidado de mia instruisto Nguyen Xuan Thu. Mia instruisto multe rakontas al mi pri vi. Kaj mi volas, ke mia plenumo (espereble) estu donaco al mia instruisto.
Tute sekreta intenco.
Mi lernos kaj fariĝos perfekta civitano de Esperanto-lando. Bonan sanon kaj laboron! (Tran HoanVJETNAMIO)

 

Mi jam legis la libron “Vojaĝo en Esperanto-lando” antaǔ preskaǔ 10 jaroj, kiam mi estis komencanto de Esperanto, kaj mi ege ĝuis la libron. (Chuc XinVJETNAMIO- ĈINIO)

 

Kaj la tekstoj kaj la fotoj kovras la tutan historion de la lingvo de la tre malnova, ĝis la plej aktuala.  La kovrila foto, ekzemple, estas verŝajne de la 86a UK en Zagrebo.  Estas vere refreŝige havi tiel ĝisdatigitan libron en Esperanto... Mi finos per la jena konsilo.  Se vi aĉetos nur unu Esperantlingvan libron ĉi-jare, aĉetu tiun.  Ĝi ja estas kvazaŭ biblioteko en unu volumo.  Se vi aĉetos multajn librojn ĉi-jare, aĉetu de la aŭtoroj, de kiuj Kolker ĉerpis, kaj poste aĉetu ekzempleron de "Vojaĝo en Esperanto-lando" por doni al amiko. (Thomas Alexander USONO).